Karol Sobiecki – Skąd się wzięła współczesna szkoła

Polska oświata przeżywa kryzys. Autorytety w tej dziedzinie zarzucają, że stopniowo coraz bardziej obniża się poziom polskich szkół oraz, że uczą one schematów zamiast logicznego myślenia. Pojawiają się głosy, że obecny system edukacji jest przestarzały, anachroniczny. Dyskusję nad reformą szkolnictwa warto zacząć od genezy jego powstania. Obecny model oświaty powstał...

Dalej

Karol Sobiecki – Zamach na szkoły!

Nowa władza ostro przystąpiła do rządzenia. PiS po kolei przejmuje wszystkie urzędy, sektory, stanowiska. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przy okazji zwiększają biurokratyczną kontrolę w przejmowanych obszarach działalności państwa. Dotychczasowe resztki społeczeństwa obywatelskiego i samorządności są usuwane i zastępowane przez centralny nadzór sprawowany przez instytucje...

Dalej

Murray N. Rothbard “Edukacja jednostki”

Każdy noworodek przychodzi na świat pozbawiony zdolności typowych dla w pełni rozwiniętego człowieka. Nie chodzi tu jedynie o brak zdolności wyraźnego widzenia, poruszania się, samodzielnego zdobywania pożywienia itd., ale przede wszystkim o to, iż jest on pozbawiony zdolności do rozumowania, tj. tego, co odróżnia człowieka od zwierząt. Jednakże kluczową cechą...

Dalej

Jacek Sierpiński “Niech sczezną studenci!”

Od pewnego czasu hasłem przewodnim demonstracji organizowanych przez ugrupowania lewicowe stało się żądanie „bezpłatnych” studiów. Jest to część prowadzonej przez nie kampanii przeciwko projektowi wprowadzenia bezpośredniej odpłatności za studia wyższe na państwowych uczelniach. W ostatnim czasie manifestacje pod tym hasłem organizowały młodzieżówka SdRP, PPS i Lewicowa Alternatywa. Więcej…

Dalej

George L. O’Brien i Geoffrey Erikson “Kryzys państwowego szkolnictwa”

Wspierany przez podatki system „szkół publicznych” jest w kłopotach. Występują chroniczne problemy z dyscypliną, wzrastającą przemocą, spadającymi wynikami testów, i wymykającymi się spod kontroli kosztami administracyjnymi. Szkoły rządowe ciągle tworzą funkcjonalnych analfabetów, a zdolności matematyczne szkół publicznych w USA są wśród najgorszych z uprzemysłowionego świata. Więcej…

Dalej

Frank van Dun “Czego uczymy się dziś w szkole?”

Jeśli uważacie, że dobra szkoła to taka szkoła, gdzie uczniowie uczą się samodzielnie myśleć, to macie podstawy przypuszczać, że dobrą szkołę jest trudno znaleźć. Ale większość szkół szczyci się tym, że są „dobre”. Dobre w czym? Sądzę, że odpowiedź brzmi: w nauczaniu dzieci, co mogą, a czego nie mogą myśleć...

Dalej

Stefan Blankertz “Fabryka posłuszeństwa: krytyka przymusowej edukacji państwowej”

Przygotowując swoje wystąpienie, zadałem sobie pytanie, czy edukacja jest stosownym tematem w obecnych dniach wojny. W latach siedemdziesiątych, gdy byłem młody, wydawało się, że amerykański imperializm umiera. Osobiście szokuje mnie, że dzisiaj, w 1991 roku, wraca on z powrotem, otrzymując większe poparcie niż kiedykolwiek. Ale oczywiście temat edukacji jest tu...

Dalej