List ws. europejskiej płacy minimalnej

Od ubiegłego roku coraz częściej podejmowanym na szczeblu europejskim tematem jest projekt ujednoliconej płacy minimalnej, która miałaby obowiązywać w całej Unii Europejskiej – najprawdopodobniej w postaci określonego procenta krajowej średniej lub mediany wynagrodzeń. Proces legislacyjny w ostatnim czasie nabrał tempa i spodziewane jest, że po okresie zgłaszania poprawek Parlament Europejski...

Dalej

List do polskich europosłów o głosowanie za odrzuceniem projektu dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym

Jako Stowarzyszenie Libertariańskie postanowiliśmy wysłać do wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego list z apelem o głosowanie za odrzuceniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, które odbędzie się najprawdopodobniej 4 bądź 5 lipca br. Poniżej prezentujemy treść przesłanego na adresy poczty elektronicznej europosłów...

Dalej

Sprzeciw wobec unijnej dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym

Po raz kolejny organy Unii Europejskiej zmierzają do ograniczania naszej wolności poprzez ograniczanie możliwości. 16 czerwca w Katowicach odbyła się zorganizowana przez europosła Dobromira Sośnierza debata dotycząca projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, ustanawiającej tzw. podatek od linków oraz obowiązek usuwania treści...

Dalej