Krzysztof Jurewicz – Czy i jak dopłacać do energii?

Sytuacja na rynku energii wywołuje rozliczne dyskusje dotyczące w szczególności działań, jakie podejmuje w związku z tym nasz sanacyjno-peerelowski rząd. A co powiedzieliby wstrętni liberałowie? Domyślna i kanoniczna odpowiedź brzmi rzecz jasna: „Do niczego nie dopłacać. Zabieranie jednym, żeby dać drugim, jest niemoralne, a wpływanie na ceny zaburzy mechanizmy rynkowego...

Dalej