Predrag Rajsic “Bezpaństwowa równowaga”

Bezpaństwowe społeczeństwo rynkowe — spokojny układ społeczny oparty na dobrowolnych relacjach pomiędzy jednostkami, w którym nie występuje państwo — nie jest popularną koncepcją. Wielu ludzi uważa, że takiemu społeczeństwu brak jest zdolności do określania i egzekwowania praw własności, a to mogłoby skutkować chaosem, tyranią bogatych lub powrotem w stronę państwa....

Dalej

Ben O’Neill “Społeczeństwo przestępców”

Całkiem niedawno moja znajoma narzekała na serię włamań, które miały miejsce w pobliżu jej nowego miejsca zamieszkania. Kilka tygodni temu złodzieje wdarli się do domu stojącego na tej samej ulicy, a niedługo potem ofiarą kradzieży padł jej sąsiad. W drugim przypadku włamywaczom udało się ukraść duży, plazmowy telewizor i komputer...

Dalej

Murray N. Rothbard “Dlaczego konserwatyści kochają wojnę i państwo?”

Konserwatyści od dawna odznaczali się, świadomie lub nie, dalekosiężnym pesymizmem: wierząc, że długookresowy trend, więc sam Czas, działa przeciw nim, i z tego powodu nieuchronna tendencja kieruje nas w stronę lewicowego etatyzmu wewnątrz kraju i komunizmowi poza jego granicami. To właśnie ta długofalowa rozpacz stanowi wyjaśnienie dość dziwacznego optymizmu w...

Dalej

Robert P. Murphy “O szansach prawa prywatnego”

W ostatnim artykule rozważałem możliwość funkcjonowania prywatnych, konkurujących ze sobą agencji bezpieczeństwa. Założyłem w nim istnienie podstaw prawnych (lub ich brak) i w tym kontekście sformułowałem tezę, że monopolistyczna instytucja przemocy (tzn. państwo) nie pomogłaby w osiągnięciu roboczego konsensusu w kwestii norm prawnych i (jak pokazuje historia) że społeczeństwa kontrolowane...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Prawo natury a egalitaryzm w ujęciu Murraya Newtona Rothbarda”

Jedną z najistotniejszych cech jakiejkolwiek doktryny politycznej lub idei postulującej wprowadzenie w życie określonej wizji porządku społeczno-gospodarczego jest ich immanentne powiązanie z dotychczas istniejącym dorobkiem odnoszącym się do powyższej problematyki. Spuścizna poprzednich wieków w swej oryginalnej, bądź zmienionej postaci oddziaływała i wciąż oddziałuje na myślicieli społeczno-politycznych, tworzących mniej lub bardziej...

Dalej

Thomas E. Woods “W obronie zdrowego rozsądku”

“Ceny rynkowe uświadamiają nam ponadto, że wszelka współpraca międzyludzka musi zawierać element rzeczywistej współpracy, co oznacza, że żadna ze stron nie może uciekać się do kradzieży albo oszukiwania drugiej. (…) W stosunkach z państwem, cena za twój trud będzie dokładnie taka, jaką ustali państwo. Zapewni ci usługi jakich w ogóle...

Dalej

Linda i Morris Tannehill “Rynek i wolność”

Człowiek i społeczeństwo W całej udokumentowanej historii ludzkości nigdy nie zdołano ustanowić takiego porządku społecznego, który by nie prowadził do zinstytucjonalizowanego gwałcenia wolności, pokoju i sprawiedliwości – czyli takiego porządku, w którym człowiek mógłby w pełni realizować swoje możliwości. Brak powodzenia na tym polu jest konsekwencją faktu, że myśliciele nigdy...

Dalej

Murray N. Rothbard “O nową wolność. Manifest libertariański”

“Olbrzymi sukces Marksa i Marksizmu nie wynikał z wartości jego idei – wszystkie one są błędne – lecz z faktu, że na bazie socjalistycznej teorii umiał zbudować potężny system. Wolność nie odniesie sukcesu bez odpowiedniej, wyrazistej, systematycznej teorii. Mimo naszej wspaniałej tradycji myśli gospodarczej i politycznej i mimo bogatych doświadczeń...

Dalej

Murray N. Rothbard “Egalitaryzm, jako bunt przeciw naturze”

Anatomia państwa Państwo jest niemal zawsze rozpatrywane jako instytucja usługi społecznej. Niektórzy teoretycy czczą Państwo jako apoteozę społeczeństwa; inni uważają je za przyjazną, aczkolwiek często mało efektywną organizację służącą osiąganiu społecznych celów; jednakże niemal wszyscy uważają je za środek konieczny do osiągnięcia celów ludzkości, środek postrzegany w opozycji do „sektora...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Ekonomia i etyka własności prywatnej”

Przedmowa Upadek socjalizmu w całej Europie Wschodniej, uwidoczniony w najbardziej dramatyczny sposób przez wydarzenia 9 listopada 1989, dnia, który na zawsze zostanie zapamiętany, kiedy Niemcy ze Wschodu i Zachodu zjednoczyli się, poruszeni i uradowani, na szczycie Muru Berlińskiego, przydał centralnej tezie niniejszego tomu większego poparcia i aktualności niż kiedykolwiek mogłem...

Dalej