Stanisław Wójtowicz – Jak (nie) działa demokracja

Już w tę niedzielę, czyli 15 października, czekają nas kolejne wybory parlamentarne – a wraz z nimi także referendum. Jedno i drugie spotyka się w debacie publicznej z licznymi głosami krytyki; pytaniom referendalnym zarzuca się tendencyjność i obliczenie na uzyskanie z góry upatrzonego wyniku, zaś uczciwość wyborów parlamentarnych podawana jest...

Dalej

Jacek Sierpiński – Przemyślenia wyborcze

Jak sprawić, by formalnie była demokracja, a w rzeczywistości zagwarantować, że dostęp do władzy będą miały tylko określone frakcje? Oczywiście wystarczy odpowiednio ukształtować mechanizmy wyborcze. Nie musi być to tak, jak w PRL, gdy wyborcy mogli głosować tylko na kandydatów Frontu Jedności Narodu czy potem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Może...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Dbałość o wolność słowa w „świecie klaunów”

Oto „świat klaunów” w pigułce: z jednej strony ideologiczni rezonerzy nazywający „walką o demokrację” popieranie kryptocenzury na stronie służącej głównie zamieszczaniu pustych sloganów, a z drugiej strony zblazowany celebryta-miliarder nazywający „walką o wolność słowa” tromtadrackie obietnice likwidacji owej kryptocenzury (tak czy inaczej możliwej do obejścia przy minimum wysiłku). Warto umieć...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Demokracja rynkowa a ideologiczne manipulacje

Jedną dobrą rzeczą, jaka może wyniknąć z bezprecedensowo nachalnego ideologicznego rezonerstwa przetaczającego się obecnie przez świat mass mediów, reklamy i popkultury, może być pełne i trwałe uświadomienie sobie faktu, jak względnie niewiele znaczą słowa, zwłaszcza te nic nie kosztujące, masowo produkowane i przyjmujące formę pseudomoralistycznych sloganów. To z kolei może...

Dalej

Powyborcze przedwyborcze analizy

Przed nami ostatni dzień kampanii wyborczej. Pomimo że w tym roku przebiegała ona w sposób ze wszech miar niecodzienny, ostatecznie w drugiej turze spotkali się przedstawiciele tych samych ugrupowań, co przez ostatnie 15 lat. Zanim jednak ogłoszona zostanie cisza wyborcza, warto zapoznać się z komentarzem do tegorocznych wyborów pisanym z...

Dalej

#Obywatele2020 – akcja referendalna ponad podziałami

Będąc częścią międzynarodowego ruchu libertariańskiego i wolnościowego, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność i zobowiązanie do poszerzania swobód światopoglądowych i ekonomicznych w Polsce i na świecie. W tym celu współpracujemy z każdym, kto zechce promować nasze wartości. Dlatego też z przyjemnością przyłączyliśmy się do inicjatywy #Obywatele2020 – akcji referendalnej ponad podziałami. Na...

Dalej

Karol Sobiecki – Dlaczego nie jestem demokratą?

Nie jestem zwolennikiem demokracji. Jestem jej przeciwnikiem. W tym tekście postaram się wyjaśnić dlaczego. Idealna demokracja polega na takim sposobie podejmowania decyzji dotyczących powszechnie obowiązujących reguł, w którym zbiorowość składająca się z liczby jednostek n decyduje większością głosów o zasadach panujących w tej zbiorowości. Łatwo policzyć, że procentowy wpływ jednostki...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Warunki dobrego funkcjonowania demokracji

Demokracja może dobrze funkcjonować wtedy, gdy: 1) jest oparta na dobrowolnej akceptacji przez wszystkich jej uczestników 2) w ostatecznej instancji ma charakter bezpośredni 3) jest oparta na kryteriach cenzusowo-własnościowych. Spełnienie pierwszego z owych kryteriów czyni ją systemem Pareto-korzystnym, zaś spełnienie pozostałych dwóch minimalizuje problem racjonalnej ignorancji, racjonalnej irracjonalności i przechwytywania...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O naturze władzy najgorszej z korporacji

Każdy, kto drży przed „władzą rynkowych korporacji” i chciałby ją ograniczyć przy pomocy władzy demokratycznych państw, powinien zdać sobie sprawę, że ta druga jest niczym innym, jak władzą korporacji rodem z najgorszego Dickensowskiego koszmaru. Otóż tzw. demokratyczne państwa to korporacje, które 1) siłowo przyznają sobie na danym terytorium pozycję monopolisty,...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O zgubnym uroku pozornych uzasadnień

Stwierdzenia można z grubsza podzielić pod względem ich wartości poznawczej na gołosłowne, pozornie uzasadnione i uzasadnione. Przykłady stwierdzeń gołosłownych to:1. Demokracja to najlepszy z dotychczas wymyślonych ustrojów.2. Kraje powinny się jednoczyć, a nie dzielić. Przykłady stwierdzeń pozornie uzasadnionych to:1. Demokracja jest gorsza niż monarchia, bo demokratyczni politycy mają wyższą preferencję...

Dalej