Jakub Bożydar Wiśniewski – Dbałość o wolność słowa w „świecie klaunów”

Oto „świat klaunów” w pigułce: z jednej strony ideologiczni rezonerzy nazywający „walką o demokrację” popieranie kryptocenzury na stronie służącej głównie zamieszczaniu pustych sloganów, a z drugiej strony zblazowany celebryta-miliarder nazywający „walką o wolność słowa” tromtadrackie obietnice likwidacji owej kryptocenzury (tak czy inaczej możliwej do obejścia przy minimum wysiłku). Warto umieć...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Demokracja rynkowa a ideologiczne manipulacje

Jedną dobrą rzeczą, jaka może wyniknąć z bezprecedensowo nachalnego ideologicznego rezonerstwa przetaczającego się obecnie przez świat mass mediów, reklamy i popkultury, może być pełne i trwałe uświadomienie sobie faktu, jak względnie niewiele znaczą słowa, zwłaszcza te nic nie kosztujące, masowo produkowane i przyjmujące formę pseudomoralistycznych sloganów. To z kolei może...

Dalej

Powyborcze przedwyborcze analizy

Przed nami ostatni dzień kampanii wyborczej. Pomimo że w tym roku przebiegała ona w sposób ze wszech miar niecodzienny, ostatecznie w drugiej turze spotkali się przedstawiciele tych samych ugrupowań, co przez ostatnie 15 lat. Zanim jednak ogłoszona zostanie cisza wyborcza, warto zapoznać się z komentarzem do tegorocznych wyborów pisanym z...

Dalej

#Obywatele2020 – akcja referendalna ponad podziałami

Będąc częścią międzynarodowego ruchu libertariańskiego i wolnościowego, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność i zobowiązanie do poszerzania swobód światopoglądowych i ekonomicznych w Polsce i na świecie. W tym celu współpracujemy z każdym, kto zechce promować nasze wartości. Dlatego też z przyjemnością przyłączyliśmy się do inicjatywy #Obywatele2020 – akcji referendalnej ponad podziałami. Na...

Dalej

Karol Sobiecki – Dlaczego nie jestem demokratą?

Nie jestem zwolennikiem demokracji. Jestem jej przeciwnikiem. W tym tekście postaram się wyjaśnić dlaczego. Idealna demokracja polega na takim sposobie podejmowania decyzji dotyczących powszechnie obowiązujących reguł, w którym zbiorowość składająca się z liczby jednostek n decyduje większością głosów o zasadach panujących w tej zbiorowości. Łatwo policzyć, że procentowy wpływ jednostki...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Warunki dobrego funkcjonowania demokracji

Demokracja może dobrze funkcjonować wtedy, gdy: 1) jest oparta na dobrowolnej akceptacji przez wszystkich jej uczestników 2) w ostatecznej instancji ma charakter bezpośredni 3) jest oparta na kryteriach cenzusowo-własnościowych. Spełnienie pierwszego z owych kryteriów czyni ją systemem Pareto-korzystnym, zaś spełnienie pozostałych dwóch minimalizuje problem racjonalnej ignorancji, racjonalnej irracjonalności i przechwytywania...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O naturze władzy najgorszej z korporacji

Każdy, kto drży przed „władzą rynkowych korporacji” i chciałby ją ograniczyć przy pomocy władzy demokratycznych państw, powinien zdać sobie sprawę, że ta druga jest niczym innym, jak władzą korporacji rodem z najgorszego Dickensowskiego koszmaru. Otóż tzw. demokratyczne państwa to korporacje, które 1) siłowo przyznają sobie na danym terytorium pozycję monopolisty,...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O zgubnym uroku pozornych uzasadnień

Stwierdzenia można z grubsza podzielić pod względem ich wartości poznawczej na gołosłowne, pozornie uzasadnione i uzasadnione. Przykłady stwierdzeń gołosłownych to:1. Demokracja to najlepszy z dotychczas wymyślonych ustrojów.2. Kraje powinny się jednoczyć, a nie dzielić. Przykłady stwierdzeń pozornie uzasadnionych to:1. Demokracja jest gorsza niż monarchia, bo demokratyczni politycy mają wyższą preferencję...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Czym nie jest wolny rynek, a o czym powinni wiedzieć jego zwolennicy

Wyobrażenia wielu samozwańczych zwolenników wolnego rynku na temat tego, czym ów wolny rynek jest, są częstokroć równie osobliwe, co podobne wyobrażenia jego samozwańczych przeciwników. Warto więc jak najczęściej przypominać, że wolny rynek to nie: 1. Walka z międzynarodowymi korporacjami jako podmiotami rzekomo immanentnie „betonującymi” wolny rynek – wolnorynkowa przedsiębiorczość od...

Dalej

Jacek Sierpiński – Radny Kałuża i demokracja płynna

Wojciech Kałuża, radny Sejmiku Województwa Śląskiego wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (z rekomendacji Nowoczesnej), postanowił zmienić front i za obietnicę fotela wicemarszałka poparł Prawo i Sprawiedliwość. Tym samym PiS uzyskało w sejmiku większość jednego głosu i może rządzić w województwie. Tym samym radny Kałuża pokazał, gdzie ma 25109 wyborców, którzy...

Dalej