Jakub Bożydar Wiśniewski – Między młotem barbarii a kowadłem dekadencji

W miarę upływu czasu coraz bardziej można docenić unikatowy charakter naszej części świata. Z jednej strony słuszną odrazę budzi w jej mieszkańcach dzika mentalność każdej „wschodniej fali” – co nie powinno w najmniejszym stopniu dziwić, biorąc pod uwagę, iż na przestrzeni dziejów trzy wielkie „wschodnie fale” rozbiły się o tutejsze...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Pajdokracja, gerontokracja i kruchość systemu

Znamienną obserwacją ideologiczno-demograficzną jest fakt, iż panujący obecnie w świecie infantylizm, którego polityczną emanację stanowi nominalna pajdokracja, prowadzi jednocześnie do realnej gerontokracji. Nominalna pajdokracja – czyli powszechne prawo do folgowania swoim doraźnym zachciankom, wydumanym fanaberiom i ostentacyjnym kaprysom przy pomocy cudzych środków – to propagandowy sztafaż pozwalający na najpełniejsze urzeczywistnienie...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Planowany chaos jako antycywilizacyjne narzędzie

Spopularyzowane ostatnimi czasy frazy takie jak „nowa normalność”, „wielki reset” czy „build back better”, odnoszące się do planów budowy „postpandemicznego” świata, to nic innego jak toporne współczesne wariacje na temat starych złowrogich formuł takich jak „ordo ab chao” czy „solve et coagula”. Innymi słowy, trwające obecnie uparte niszczenie wszelkich cywilizacyjnych...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Cywilizacja, samobójstwo „elit” i typologia zła

Coraz bardziej uzasadnione wydaje się wrażenie, że rządzące „elity” – zwłaszcza te działające w skali globalnej – konsekwentnie uruchamiają mechanizmy autodestrukcyjne w jak najliczniejszych obszarach znajdujących się w jakimkolwiek stopniu pod ich polityczną, gospodarczą bądź ideologiczną kontrolą. W obszarze edukacyjno-kulturowym nachalnie promują one coraz bardziej groteskowe formy infantylnego buntu wobec...

Dalej

„Wolność, ekonomia i cywilizacja” – BEZPŁATNY EBOOK!

Na zeszłotygodniowych Miltonaliach zaprezentowaliśmy uczestniczkom i uczestnikom owoce pracy naszego działu wydawniczego, który przygotował kolejną – po Libertariańskich dylematach – publikację dr. Jakuba Bożydara Wiśniewskiego. Jakub Bożydar Wiśniewski pozostaje jednym z najbardziej wpływowych polskich intelektualistów wolnościowych, równolegle będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich teoretyków wolności na świecie. Jako Członek Honorowy Stowarzyszenia...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O zasłudze utrzymywania świata w posadach

Rzeczywistość i całe jej nieskończone bogactwo opiera się na rozróżnieniach, granicach, naturach i esencjach – rasowych, płciowych, gatunkowych, rodzinnych, własnościowych i tak dalej. Owe cechy rzeczywistości są gwarantem unikatowości każdej istoty – zwłaszcza rozumnej – a jednocześnie jej przynależności do szerszego wspólnotowego kontekstu i jej kooperacyjnej komplementarności wobec innych istot....

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O kompletnym arsenale przeciw „piekłu na Ziemi”

Jeśli za cokolwiek można być wdzięcznym domorosłym „władcom świata”, to za to, że wprost przedstawili oni ostatnimi czasy pełen zestaw elementów, z których pragnęliby zbudować swoje idealne „piekło na Ziemi”. Na zestaw ów składają się: maltuzjańska „kontrola populacyjna”, pseudopogański „kult natury”, socjoinżynieryjny technokratyzm, permanentna neomarksistowska indoktrynacja oraz globalny polityczno-korporacyjny komunofaszyzm....

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Infantylizm jako ostateczny kulturowy ślepy zaułek

Dlaczego infantylizm – definiująca cecha dzisiejszej kultury – jest tak wyjątkowo groźny? Dlatego, że uniemożliwia on podejmowanie jakichkolwiek poważnych wyzwań, co z kolei wynika z tego, że wzdraga się on przed poważnym, przejrzystym i jednoznacznym definiowaniem rzeczywistych problemów. Jako że wszystkie problematyczne kwestie usiłuje on przedstawić w postaci gry, zabawy,...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wolność, odwaga, samozadowolenie i konformizm

Człowiek jest powołany do wolności, bo tylko poprzez wolne działania jest on w stanie odkrywać prawdę, czynić dobro i tworzyć piękno. W momencie, gdy w ramach podobnych działań współpracuje on ze swoimi bliźnimi, wynikły z owej współpracy zbiorowy wysiłek zasługuje na miano cywilizacji. Pojawia się tu dodatkowo pozytywne sprzężenie zwrotne:...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Libertariańska wizja organizacji społecznej a odnowa cywilizacyjnych fundamentów

Najbardziej charakterystyczną cechą dzisiejszych relacji społecznych nie jest ani żadna odruchowa nienawistność, ani też żaden przerost litości, tylko wszechobecny infantylizm: mieszanina intelektualnej miałkości, emocjonalnej niedojrzałości i kulturowej nonszalancji. Jest to zupełnie naturalny i przewidywalny stan rzeczy w sytuacji, w której XX-wieczne ideologie w dużej mierze pogrzebały dojrzałą świadomość naszych cywilizacyjnych...

Dalej