„Wolność pod lupą” – DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM!

Wraz z końcem czerwca minął przewidziany przez nas termin zbiórki crowdfundingowej na realizację projektu Wolność pod lupą – przeprowadzenia profesjonalnego badania opinii publicznej w zakresie poparcia Polaków dla szerokiego wachlarza wolnościowych postulatów, a następnie stworzenia na podstawie jego wyników profili demograficznych i psychograficznych polskich wyborców. Z ich pomocą organizacje liberalne...

Dalej

„Wolność pod lupą” – MAMY WYNIKI BADANIA!

Nasza zbiórka crowdfundingowa na realizację projektu Wolność pod lupą trwa co prawda jeszcze do końca czerwca, ale nie spoczywaliśmy w międzyczasie na laurach i spożytkowaliśmy część dotychczas zebranych środków na wykonanie pierwszego kroku, jakim było zlecenie profesjonalnej sondażowni przeprowadzenia badania opinii Polaków na temat szerokiej gamy wolnościowych postulatów. Na nasze...

Dalej

O „Wolności pod lupą” u Macieja „Wapniaka” Wapińskiego

Maciej Wapiński, znany jako „Wapniak”, przygotował na swoim kanale YouTube krótki materiał na temat naszego projektu Wolność pod lupą. Wolność pod lupą to inicjatywa mająca na celu gruntowne przebadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat poglądów i postulatów wolnościowych. Projekt zakłada przeprowadzenie sondażu metodą telefoniczną na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków zróżnicowanej ze...

Dalej

„Wolność pod lupą” – przedłużamy zbiórkę do 30 CZERWCA!

Wraz z końcem kwietnia minął pierwotnie przez nas zaplanowany termin zakończenia naszej zbiórki crowdfundingowej, której celem jest zebranie funduszy na zrealizowanie projektu Wolność pod lupą – specjalistycznego badania nastrojów panujących w polskim społeczeństwie odnośnie do różnorakich postulatów liberalnych. Z planowanych 40 tysięcy złotych udało się dotychczas zebrać nieco ponad 36,5 tysiąca....

Dalej

„Wolność pod lupą” – zebraliśmy już ponad 35 TYS. ZŁ!

Od jesieni nasze Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę crowdfundingową na rzecz realizacji projektu Wolność pod lupą – profesjonalnego badania opinii publicznej dotyczącego poparcia Polaków dla szerokiego wachlarza liberalnych postulatów. Wyniki posłużą do stworzenia profili demograficznych i psychograficznych obywateli Polski przejawiających liberalne bądź libertariańskie sympatie, co może okazać się niezwykle przydatne dla wszelkiego rodzaju...

Dalej

Marcin Chmielowski – Liberalny eurolager, libertariański kraft

Wśród środowisk liberalnych – zarówno w Polsce, jak i w Europie – wyróżnić można co najmniej dwie odrębne grupy. Pierwszą z nich są liberałowie mainstreamowi, postulujący akceptowalny dla szerokich rzesz wyborców model państwa kapitalistycznego, ale dopuszczający różnego rodzaju regulacje, interwencje i ograniczenia swobód zarówno gospodarczych, jak i obyczajowych. Drugą grupę...

Dalej

Powstaje film o Carlu Mengerze – wesprzyj jego produkcję!

Choć libertarianizm sam w sobie jest doktryną polityczną i stanowiskiem etyczno-prawnym, a nie nurtem w naukach ekonomicznych, to nie sposób zaprzeczyć, że lwia część osób identyfikujących się jako libertarianie podziela jednocześnie spojrzenie na zjawiska gospodarcze prezentowane przez austriacką szkołę ekonomii (ASE). Sam Murray N. Rothbard, uznawany powszechnie za ojca anarchokapitalizmu...

Dalej

„Wolność pod lupą” – zebraliśmy już ponad 10 TYS. ZŁ!

Od ponad dwóch miesięcy prowadzimy crowdfundingową zbiórkę funduszy na realizację projektu Wolność pod lupą – profesjonalnego badania opinii publicznej mającego sprawdzić, co Polacy sądzą na temat szerokiego spektrum liberalnych postulatów. Wyniki badania, po ich opublikowaniu, mogą znacząco pomóc polskim organizacjom liberalnym i libertariańskim w lepszym dostosowywaniu swoich strategii do społecznych nastrojów,...

Dalej

Krzysztof Moszyński członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu!

Przyświecają nam słowa Murraya Rothbarda, który cytując Lorda Actona stwierdził, że libertarianizm to filozofia poszukująca strategii. Nasza działalność pozastowarzyszeniowa pozwala nam rozwijać te umiejętności, których libertarianizm jako filozofia poszukuje. W Stowarzyszeniu Libertariańskim jesteśmy nastawieni na samodoskonalenie się i na nowe doświadczenia, które przekuwamy następnie na naszą działalność, dzięki której realizujemy...

Dalej

Mikołajki, duch świąt i dobroczynność

Przypadające dzisiaj Mikołajki oraz zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia to dobry moment, by przypomnieć, że tradycja obdarowywania swoich bliskich w te świąteczne dni nie mogłaby zaistnieć, gdyby nie instytucja własności prywatnej. Tylko bowiem ludzie posiadający własne dobra i mogący nimi swobodnie dysponować są w stanie wykonać niewątpliwie piękny...

Dalej