Jakub Bożydar Wiśniewski – Zamożność społeczeństw i przedsiębiorcza asceza

Według pewnych popularnych tez socjologicznych, wypracowanie osobistego bogactwa w epoce powszechnego niedostatku jest najlepszym dowodem siły charakteru, a więc wytężonej i wręcz ascetycznej pracy na rzecz doskonalenia własnej osobowości. W tego rodzaju aktywnej, przedsiębiorczej ascezie np. Max Weber widział źródło zamożności społeczeństw wyrosłych na gruncie etyki protestanckiej. Być może zachowanie...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Jak pomagać potrzebującym? Krótka refleksja osobista

Zgodnie ze stanowiskiem nazywanym priorytaryzmem, w pierwszej kolejności powinno się pomagać tym, którzy znajdują się w najgorszej sytuacji materialnej. Biorąc pod uwagę obowiązywanie prawa malejącej użyteczności krańcowej, nie należałoby uznawać, że jest to stanowisko nierozsądne – prawdopodobnym jest, że pomoc dla tych, których najbardziej podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, przyniesie...

Dalej

Rafał Trąbski – Czy faktycznie biedni biednieją?

Lewica od dziesięcioleci opiera się na stosowaniu tej samej, emocjonalnej zagrywki, polegającej na straszeniu i oburzaniu świata wzrastającymi nierównościami i rzekomym wzrostem nędzy najbiedniejszych. Podczas gdy słynna książka Thomasa Piketty’ego okazała się kompromitacją na poziomie stosowanych danych i ich analizy, nie przetrwawszy krytyki ekonomistów, nadal słyszymy zewsząd nieustanny jęk lewicowych...

Dalej