Jacek Sierpiński – Immunitety

Posłowie rządzącej partii złożyli w Sejmie projekty zmiany Konstytucji i ustaw znoszące całkowicie immunitet sędziów (w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu) i prokuratorów oraz immunitet formalny posłów i senatorów, a także ograniczające immunitet materialny tych ostatnich w taki sposób, że w przypadku wszczęcia postępowania karnego z oskarżenia publicznego będą mogli...

Dalej

Ciebie też mogą uwięzić bez wyroku – chroń swoją wolność, podpisz petycję!

Warsaw Enterprise Institute opublikował publiczną petycję, podpisaną między innymi przez nasze Stowarzyszenie, w sprawie nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce. Po zebraniu podpisów od obywateli petycja trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości. W Polsce nadużywa się tymczasowego aresztowania. Tylko w latach 2015–2020 liczba osób przebywających w aresztach wrosła w Polsce o ponad 100...

Dalej