Ciebie też mogą uwięzić bez wyroku – chroń swoją wolność, podpisz petycję!

Warsaw Enterprise Institute opublikował publiczną petycję, podpisaną między innymi przez nasze Stowarzyszenie, w sprawie nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce. Po zebraniu podpisów od obywateli petycja trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości. W Polsce nadużywa się tymczasowego aresztowania. Tylko w latach 2015–2020 liczba osób przebywających w aresztach wrosła w Polsce o ponad 100...

Dalej