Hans-Hermann Hoppe “Secession, the State, and the Immigration Problem”

Human cooperation is the result of three factors. First, the fact of differences among men and/or the geographical distribution of nature-given factors of production. Second, the fact of higher productivity achieved under the division of labor based on the mutual recognition of private property (the exclusive control of every man...

Dalej

Paweł Witecki “Prawo bez państwa. Historyczne przykłady społeczeństw libertariańskich”

Jednym z głównych zarzutów przeciw libertarianizmowi jest brak empirycznych dowodów na możliwość funkcjonowania społeczeństwa anarchokapitalistycznego. Z instytucją państwa spotykamy się na każdym etapie historii ludzkości i łatwo w tej sytuacji o wniosek, iż jest ono czymś nieuniknionym. Wbrew tej tezie, historia pokazuje co najmniej kilka przykładów społeczeństw spełniających przynajmniej część...

Dalej

O. Jacek Gniadek “Chrześcijańska gościnność w Unii Europejskiej”

W świecie, gdzie występuje podział na państwa, imigracja stwarza sztuczny problem. Napływ cudzoziemców w obręb granic państwowych i decyzja o wpuszczeniu takich osób lub ich wyjazd nie zależy już od decyzji prywatnych właścicieli, ale od rządu. Hans-Hermann Hoppe, przedstawiciel austriackiej szkoły w ekonomii i anarchokapitalista, wskazuje na dwie sytuacje, które...

Dalej

Radosław Wojtyszyn “Państwo – zło niekonieczne. Natura władzy w doktrynie anarchokapitalizmu”

W oficjalnie przedstawianym stanowisku przez establishment państwowy obywatel jest bezpieczny w każdym calu. Rząd chroni go przed klęskami ekologicznymi, globalnym ociepleniem, znęcaniem nad żonami, mężami i dziećmi, prześladowaniem pracowników, biedą, niewiedzą, uprzedzeniami, rasizmem, dyskryminacją i szeregiem innych zagrożeń. Gdy jednak bliżej się przyjrzeć, można zauważyć koszty, jakie się z tym...

Dalej

Roy A. Childs Jr. “Obiektywizm a państwo: list otwarty do Ayn Rand”

Droga Panno Rand, celem niniejszego listu jest nawrócenie Pani na wolnorynkowy anarchizm. Na ile się orientuję, nikt nigdy nie wskazał Pani szczegółowo błędów w Pani filozofii politycznej. Jest to tu moim zamiarem. Próbowałem tego raz wcześniej, w swoim eseju „The Contradiction in Objectivism” („Sprzeczność obiektywizmu”), opublikowanym w marcu 1968 r....

Dalej

Tomasz Gabiś “Uporządkowana anarchia – ideowe ścieżki do królestwa wolności”

Uporządkowana Anarchia to rezultat dewolucji i rozpadu struktur państwowo-politycznych (narodowych i ponadnarodowych). Na nowej „sfragmentyzowanej” mapie Europy i świata, zamiast dotychczasowych państw, pojawią się niezależne prowincje, regiony, kantony, ziemie, krainy, landy, „księstwa”, „baronie”, hrabstwa, wolne miasta, komuny i gminy, obszary zasiedlenia, autonomiczne strefy, wolne terytoria należące do klanów, szczepów, rodów,...

Dalej

Tomasz Gabiś “Hans-Hermann Hoppe o monarchii, demokracji i ładzie naturalnym”

O przewadze monarchii nad demokracją napisano chyba tyle samo książek i artykułów co o przewadze demokracji nad monarchią. W trakcie tego wielowiekowego sporu wysunięto już wszystkie możliwe argumenty i trudno byłoby w tej materii dodać coś całkiem nowego i oryginalnego. Wydawałoby się zatem, że nic nas już nie może zaskoczyć,...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “O własności prywatnej, wspólnej i publicznej, z uzasadnieniem całkowitej prywatyzacji”

Postawiłem sobie trzy cele, pisząc ten artykuł. Po pierwsze, pragnę wyjaśnić naturę i funkcję własności prywatnej. Po drugie, chcę przedstawić różnice pomiędzy własnością „wspólną” a „publiczną”; wskażę również błąd w  instytucji własności publicznej. Po trzecie, przedstawię uzasadnienia dla prywatyzacji i zaproponuję pewne zasady, według których powinna być przeprowadzana. Więcej…  ...

Dalej