Murray N. Rothbard “Czy naprawdę nienawidzisz państwa?”

Rozmyślałem ostatnio nad tym, jakie są kluczowe kwestie dzielące libertarian. Te, na które kierowano w ostatnich latach dużo uwagi to: anarchokapitalizm vs. rząd minimalny, abolicjonizm vs. gradualizm, prawa naturalne vs. utylitaryzm i wojna vs. pokój. Doszedłem jednak do wniosku, że chociaż te kwestie są ważne, to nie dotykają sedna sprawy,...

Dalej

Terry L. Anderson, P. J. Hill “Amerykańskie doświadczenie z anarchokapitalizmem: Dziki Zachód nie tak bardzo dziki”

Zwiększanie się roli rządu w ciągu ostatniego stulecia przyciągnęło uwagę wielu uczonych, którzy skupili się na wyjaśnieniu tego zjawiska i znalezieniu sposobów jego ograniczenia. W związku z tym w literaturze dotyczącej teorii wyboru publicznego gwałtownie wzrosło też zainteresowanie anarchią i jej implikacjami dla organizacji społeczeństwa. Więcej…   Terry L. Anderson,...

Dalej

Finbar Feehan-Fitzgerald “Prawo prywatne na szmaragdowej wyspie”

W historii pojawiło się wiele godnych uwagi zarzutów wobec anarchii, a jednym z nich jest kwestia prywatnej produkcja bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Nawet wielki Ludwig von Mises całkowicie odrzucił prywatne tworzenie prawa. Istniały jednak niezliczone przykłady takiego rozwiązania ― nie jest to więc tylko koncept ograniczający się do teorii, ale występujący...

Dalej

Patrick Tinsley “Prywatna policja”

Dla niektórych pytanie o to, czy należy prywatyzować państwową policję jest akademickim kaprysem, istotnym tylko dla wykształciuchów i zakręconych na punkcie teoretycznych rozważań, a nie twardo stąpających po ziemi mieszkańców normalnego świata. Większość z nich twierdzi, że egzekwowanie prawa należy do zadań państwa. Ten pogląd zakorzeniony jest w mylnym przeświadczeniu,...

Dalej

Murray N. Rothbard “Dlaczego konserwatyści kochają wojnę i państwo?”

Konserwatyści od dawna odznaczali się, świadomie lub nie, dalekosiężnym pesymizmem: wierząc, że długookresowy trend, więc sam Czas, działa przeciw nim, i z tego powodu nieuchronna tendencja kieruje nas w stronę lewicowego etatyzmu wewnątrz kraju i komunizmowi poza jego granicami. To właśnie ta długofalowa rozpacz stanowi wyjaśnienie dość dziwacznego optymizmu w...

Dalej

Robert P. Murphy “O szansach prawa prywatnego”

W ostatnim artykule rozważałem możliwość funkcjonowania prywatnych, konkurujących ze sobą agencji bezpieczeństwa. Założyłem w nim istnienie podstaw prawnych (lub ich brak) i w tym kontekście sformułowałem tezę, że monopolistyczna instytucja przemocy (tzn. państwo) nie pomogłaby w osiągnięciu roboczego konsensusu w kwestii norm prawnych i (jak pokazuje historia) że społeczeństwa kontrolowane...

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Iluzje władzy”

Krytycy oskarżają libertarian, iż ci rozkoszują się błędami rządów. Tak i nie. Nikt nie jest przecież zadowolony obserwując zniszczenia spowodowane przez politykę rządów, czy to na małą skalę, gdy restrykcyjne przepisy doprowadzają przedsiębiorstwa do bankructw, czy też na dużą skalę, gdy podczas wojen giną miliony. Więcej…

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Moja walka z policją myśli”

Czytelnicy tej strony wiedzą zapewne o moim, dosyć dobrze na niej opisanym i relacjonowanym przez większe media mainstreamu, sporze z uniwersytetem. Teraz, gdy większość działań wojennych mamy za sobą (by użyć wyrażenia zastosowanego przez George’a W. Busha w odniesieniu do Iraku… dwa lata temu), mam nieco czasu na refleksję na...

Dalej

Jesús Huerta de Soto “Klasyczny liberalizm a anarchokapitalizm”

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku myśl wolnościowa, zarówno w jej aspekcie teoretycznym, jak i politycznym, znalazła się na rozstaju dróg. Chociaż upadek muru berlińskiego i rozpad realnego socjalizmu zapoczątkowany w 1989 roku zdawały się zwiastunami „końca historii” (posłużymy się w tym miejscu niezbyt fortunnym i rozdmuchanym terminem zapożyczonym od...

Dalej