Sunni Maravillosa “Niemoralność opodatkowania”

Jedną z najlepszych stron publikowania moich idei w „Laissez Faire City Times” są listy, jakie otrzymuję od osób, które poświęcają czas czytaniu moich esejów. Chociaż cieszę się z komplementów, najbardziej cenię sobie te listy, które ponownie dają mi do myślenia o poruszonych wcześniej problemach i prowokują mnie do zbadania mych...

Dalej

Mary Ruwart “Rozwiązanie problemu zanieczyszczeń”

Wszyscy chcemy bezpiecznego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska – i wielu z nas z nadzieją w sercach zwracało się ku rządowym ustawom i regulacjom mającym chronić nas i naszych bliskich przed horrorem zdewastowanego świata. A jednak zanieczyszczenie naszego powietrza i wody wciąż nam zagraża. W Południowej Ameryce lasy są wycinane tak...

Dalej

Christian Michel “Czy przestępców powinno się karać?”

Celem niniejszego wykładu jest zbadanie możliwości istnienia prawdziwie wolnościowego wymiaru sprawiedliwości. Przez „prawdziwie wolnościowy” rozumiem taki, który obywałby się bez aparatu ogłaszanych przez państwo przepisów, państwowych sądów, państwowych więzień… Większość wolnościowców jest anarchistami. Są oni jednak konsekwentnymi anarchistami. Inne odmiany anarchistów, anarchiści „lewicowi” czy „syndykalistyczni” nie potrafią dać przekonywującej odpowiedzi...

Dalej

Stefan Blankertz “Sądy, sędziowie i prawo w wolnym mieście”

W Piśmie Świętym napisano: „Nie będziesz czynił wizerunku”. To znaczy „żadnego obrazu Boga”. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia znaczenie tego zwrotu: powinieneś jedynie czuć, że Bóg jest, ale nie możesz w najmniejszym nawet stopniu wiedzieć, jaki on jest. Gdy poproszono mnie, bym powiedział coś o systemie sądów i wymiarze sprawiedliwości...

Dalej

David D. Friedman “Wolnościowy anarchista”

W Henleinowskim sensie jestem anarchistą. Uważam, że pewne czyny są tak samo przymusem, gdy dokonują ich jednostki mające szczęście być agentami rządu, jak wówczas, gdy dokonują ich osoby prywatne i że jest to prawdą nawet jeśli rząd używa przymusu wykonując jedynie swe minimalne funkcje ochrony swoich obywateli przed przymusem prywatnym....

Dalej

Sheldon Richman “Licencja na zabijanie, czyli rząd jako zinstytucjonalizowana agresja”

Niektórzy eksperci naprawdę nie rozumieją, dlaczego libertarianie nie przepadają za rządem i chcieliby jego minimalnego, jeśli nie żadnego wpływu na obywateli. Ponieważ nie rozumieją idei libertarianizmu, przypisują złe motywy tym, którzy dyskredytują rząd: bo nie lubią biednych, robotników, chorych czy oświaty. Więcej…

Dalej

Fernando Chiocca “Do kogo należy Amazonia?”

Czy Amazonia jest nasza? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się nad trzema kwestiami. Po pierwsze, kto kryje się pod pojęciem „my”; po drugie, czym jest „Amazonia”; oraz po trzecie, co dokładnie oznacza zwrot „posiadać konkretną rzecz”. Więcej…

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Speaking of Liberty”

Siedem grzechów głównych państwa Prawie nikt nie pamięta już o tabeli cnót i przywar ― zawierającej siedem grzechów głównych ― jednak po ich przeglądnięciu można dojść do wniosku, że całkiem dobrze podsumowują podstawy etyki burżuazyjnej oraz stanowią solidną krytykę współczesnego państwa. Więcej…   Llewellyn H. Rockwell Jr., Speaking of Liberty,...

Dalej

Ben O’Neill “Robić swoje”

Wizja społeczeństwa, w którym wolnym ludziom wolno „robić swoje” jest zachęcająca. Zawarta w sloganie „Żyj i pozwól żyć innym”, przyjętym przez wiele grup libertariańskich, jest też obecna w centrum myśli Marksa dotyczącej wyzwolenia siły roboczej od kapitalistycznej alienacji (czyli naturalnego rezultatu podziału pracy). Więcej…

Dalej

Predrag Rajsic “Bezpaństwowa równowaga”

Bezpaństwowe społeczeństwo rynkowe — spokojny układ społeczny oparty na dobrowolnych relacjach pomiędzy jednostkami, w którym nie występuje państwo — nie jest popularną koncepcją. Wielu ludzi uważa, że takiemu społeczeństwu brak jest zdolności do określania i egzekwowania praw własności, a to mogłoby skutkować chaosem, tyranią bogatych lub powrotem w stronę państwa....

Dalej