Cezary Błaszczyk – Libertariańskie strategie rewolucyjne

Długi czas, jaki z racji przymusowego dystansowania społecznego spędzamy w swoich domach i mieszkaniach, jest dobrą okazją do lektury wartościowych publikacji dotyczących libertarianizmu. Zdecydowanie jedną z nich jest artykuł pt. Libertariańskie strategie rewolucyjne autorstwa dr. Cezarego Błaszczyka z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor w...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Kontrekonomia jako źródło postępu moralnego

Budowanie sieci niezależnych instytucji i obszarów swobodnej działalności – szarej strefy, specjalnych stref ekonomicznych, niezależnych ośrodków edukacyjnych, sieci P2P, itp. – jest istotne nie tylko z tego względu, że umożliwia odcinanie monopolistycznych aparatów opresji od wpływów i zasobów, ale też – co znacznie ważniejsze – z tego względu, że umożliwia...

Dalej

Karol Sobiecki – Praktyka agoryzmu. Część 1

Agoryzm, czyli nurt libertarianizmu, który zakłada działanie zgodne z etyką wolnościową, ale nielegalne z punktu widzenia państwa (kontrekonomia)[1], nie cieszy się zbyt dużym poparciem, nawet wśród libertarian. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak poradników praktycznych. Klasycy agoryzmu ograniczyli się w swoich dziełach do teorii i patetycznych słów zebranych w formie...

Dalej