1

Stanowisko w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dając samorządom możliwość wyłączenia pewnych miejsc z tego zakazu. W związku z wnioskiem złożonym na początku roku przez Stowarzyszenie „Nowy Wrocław” i Forum „Młodych Nowoczesnych” Region Dolny Śląsk dotyczącego wyłączenia spod zakazu terenu Wyspy Słodowej, Prezydent Wrocławia 12 czerwca przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej, wyłączającej Wyspę Słodową oraz 5 miejsc położonych w różnych terenach zielonych we Wrocławiu spod wspomnianego zakazu do konsultacji. Wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz kilka zaprzyjaźnionych lokalnie organizacji wchodzących w skład nieformalnej grupy Wolny Wrocław postanowiło wziąć udział w tych konsultacjach.

W naszym piśmie zaznaczyliśmy zdecydowane poparcie dla wprowadzenia wspomnianych odstępstw, podpierając nasze stanowisko stosownymi argumentami, oraz zasugerowaliśmy dodanie do listy kolejnych popularnych miejsc. Przypomnieliśmy również, że Stowarzyszenie Libertariańskie od początku swojego istnienia prowadzi akcję “Wolna Wyspa”, która miała na celu doprowadzenie do zniesienia zakazu spożywania alkoholu na terenie Wyspy Słodowej.

Treść pisma, które wystosowaliśmy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, brzmi następująco:

W związku z konsultacjami społecznymi w sprawie odstępstw od spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia Stowarzyszenie Libertariańskie pragnie wyrazić swoje poparcie dla projektu.

Przykłady wielu europejskich miast pokazują, że ogólny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest niepotrzebny. Wyraźnie widać to chociażby w miastach niemieckich, gdzie publiczne spożywanie napojów alkoholowych jest powszechne, skala przestępczości nie jest przy tym większa, a tereny, na których powszechnie spożywa się alkohol (Mauerpark w Berlinie, Englischer Garten w Monachium), bynajmniej nie należą do zdewastowanych czy zaśmieconych.

Jednoznacznie pozytywnie oceniamy chęć zakończenia sytuacji, w której powszechnie obowiązujące przepisy są tak nierozsądne, że nie tylko jego nieprzestrzeganie jest powszechne i społecznie akceptowalne, ale również osoby kontrolujące przestrzeganie prawa często ignorują jego łamanie.

Ostatnio wprowadzone zmiany prawne doprowadziły do zwiększenia do maksimum liczby miejsc z zakazem spożywania alkoholu. Wydzielenie miejsc, w których można zgodnie z prawem spożywać alkohol, pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu „pod chmurką” w takich miejscach, jak podwórza miejskie. Istotną kwestią jest również fakt, że osoby przebywające na terenie wyłączonym z zakazu będą miały pewność, że patrolujący te miejsca policjanci i strażnicy miejscy są tam by pomóc zapewnić bezpieczeństwo, a nie wypisać jak najwięcej mandatów. Innym pozytywnym aspektem wprowadzenia proponowanej uchwały będzie efektywniejsze sprzątanie zieleni miejskiej ze względu na istnienie konkretnych miejsc, gdzie należy spodziewać się zwiększonej ilości odpadów, szczególnie w dni wolne. Koszty dodatkowego sprzątania, częstszego wywozu odpadów czy postawienia większej liczby pojemników na odpady w tych miejscach zostaną zrekompensowane przez brak konieczności podejmowania takich działań w innych miejscach.

Uważamy, że lista miejsc wyłączonych z zakazu powinna być znacznie dłuższa i bardziej obszerna. Brakuje na niej Parku Zachodniego oraz terenów nadodrzańskich, tak chętnie odwiedzanych przez wrocławian. Należą do nich chociażby tereny przy Starej Odrze od Mostu Szczytnickiego do Mostów Trzebnickich czy wzdłuż Odry od Jazu Opatowickiego do Kładki Zwierzynieckiej. Liczymy na wyłączenie spod zakazu przynajmniej części tych miejsc najbardziej oddalonych od zabudowań mieszkalnych.

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych w oczywisty sposób narusza wolność jednostki. Warto, by miasto Wrocław pokazało, jak ważną wartością dla jego władz jest wolność jego mieszkańców.

Stowarzyszenie Libertariańskie od początku swojego istnienia zabiegało o dopuszczenie spożywania alkoholu na Wyspie Słodowej. Cieszymy się, że inicjatywa „Wolna Wyspa” już niedługo zostanie zrealizowana.

Marek Granowicz

Komentarz

  1. Reply
    Andrej says

    bardzo fajna inicjatywa! chciałbym żeby po Wrocławiu tez inne miasta pomyslaly o takich petycjach. z drugiej strony wiele restauratorów takich drobnych ma problemy z koncesjami i prawo tez nie bardzo stoi po ich stronie bo czytałem niedawno ciekawy arty (wklejam: https://www.eporady24.pl/przynoszenie-wlasnego-alkoholu-na-imprezy-do-restauracji,pytania,9,32,21162.html ) czyli ze potencjalnie mozliwe ale w sumie skomplkowane… lepiej zeby prawo aż takiej prohibicji nie wprowadzalo wszystkim by to wyszło na zdrowie.

Skomentuj

*