Brak komentarzy

Stanowisko w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na Starym Mieście we Wrocławiu

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dano samorządom możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na określonym terenie. Prezydent Wrocławia 12 czerwca przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej zakazujący sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Stare Miasto. Wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz kilka zaprzyjaźnionych lokalnie organizacji wchodzących w skład nieformalnej grupy Wolny Wrocław postanowiło wziąć udział w tych konsultacjach.

W naszym piśmie wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw dla tej inicjatywy wraz z uzasadnieniem naszego stanowiska.

Treść pisma, które wystosowaliśmy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, brzmi następująco:

W związku z Konsultacjami społecznymi w sprawie  zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Parku Kulturowego miasta Wrocławia Stowarzyszenie Libertariańskie pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian.

Uważamy, że sugerowane rozwiązanie to niepotrzebna ingerencja w życie prywatne wrocławian oraz w swobodę działalności gospodarczej. Jesteśmy zdania, że proponowana treść uchwały w praktyce uderzy w właścicieli sklepów, spowoduje problemy finansowe przedsiębiorców oraz przyczyni się do powstania nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu.
Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych nie wpłynie na zmniejszenie się liczby osób uzależnionych od alkoholu, a jedynie ograniczy wolność osobistą wrocławian i utrudni prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom.

Gdy pod koniec listopada 2017 roku na zlecenie „Super Expressu” Instytut Pollster przeprowadził badania na temat opinii Polaków w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu od godziny 22 do godziny 6 rano, aż 59% z 1077 respondentów stwierdziło, że sprzeciwia się zakazowi sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Mając na uwadze swobodę działalności gospodarczej, wolność osobistą i zdanie społeczeństwa, postulujemy o odstąpienie od wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Parku Kulturowego miasta Wrocławia.

Liczymy na pozytywne zaopiniowanie naszego wniosku.

Marek Granowicz

Skomentuj

*