Brak komentarzy

Stanisław Wójtowicz, Kamil Rozynek – Całkowicie prywatna opieka medyczna

Flagowym projektem przeważającej większości etatystycznych ustrojów jest szeroko pojęta państwowa opieka medyczna. Jednocześnie ewentualny jej brak jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów wysuwanych przeciwko minarchistycznej czy anarchokapitalistycznej wizji organizacji społeczeństwa.

Zwolennikom całkowitej prywatyzacji usług medycznych zarzuca się dążenie do przeszczepienia na inne obszary świata patologii znanych z systemu amerykańskiego (rynkowego, ale od ponad pół wieku bardzo silnie regulowanego i subsydiowanego przez państwo) czy też opieranie się na utopijnych, bądź bliżej niesprecyzowanych założeniach dotyczących zachowania uczestników rynku.

Obszerną polemikę z tymi zarzutami, a przy tym próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie „Jak mogłaby wyglądać całkowicie prywatna opieka zdrowotna?” zawarli w swoim niedawno opublikowanym na łamach periodyku „Ekonomia — Wrocław Economic Review” artykule Kamil Rozynek oraz Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia dr Stanisław Wójtowicz.

Autorzy w szczegółowy sposób opisują potencjalne sposoby działania szpitali, lekarzy, ubezpieczycieli i pacjentów w warunkach całkowitego braku ingerencji państwa. Przedstawiają przy tym wady i zalety omawianych rozwiązań w porównaniu do upaństwowionego status quo.

Oczywiście pamiętać należy, że w przeciwieństwie do przedsięwzięć państwowych, rynek ma charakter oddolny i spontaniczny. Omawiany artykuł nie jest więc ani próbą odgórnego zaprojektowania bezpaństwowego systemu opieki zdrowotnej, ani też wywróżenia, jak ów system będzie wyglądał. Jest zestawem hipotetycznych, lecz ze wszech miar możliwych do zrealizowania kazusów, mogących stanowić odpowiedź na pojawiające się w dyskusjach o prywatnych usługach medycznych pytania o przykłady lub oskarżenia o utopijność – jak również przyczynek do dalszych rozważań wśród samych libertarian.

Zachęcamy Was do zapoznania się z artykułem w jego oryginalnej wersji, lub też – ze względu na jego dużą objętość – ze skróconym podsumowaniem najważniejszych tez opublikowanym na blogu dr. Wójtowicza.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*