Brak komentarzy

Stanisław Wójtowicz – Czy prywatne agencje ochrony utworzą kartel?

„W anarchokapitalizmie prywatne agencje ochrony utworzyłyby kartel”, „bez państwa czekają nas rządy watażków”, „społeczeństwo bezpaństwowe prędzej czy później znów stworzy państwo” – tego typu argumenty bardzo często padają w dyskusjach na temat hipotetycznego kształtu świata pozbawionego instytucji państwa. W swoim najnowszym artykule pochyla się nad nimi Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia, dr Stanisław Wójtowicz.

Autor poddaje problem kartelizacji usług ochrony szczegółowej analizie z perspektywy teorii ekonomicznej. Bada takie zagadnienia, jak: rynkowe bodźce oddziałujące na prywatne agencje ochrony, paradoks współpracy między różnymi takimi przedsiębiorstwami, czy prawdopodobieństwo rozbicia ewentualnego kartelu od środka.

Co istotne, praca nie jest hagiografią anarchokapitalizmu – przytaczane są również liczne zarzuty podnoszone przez oponentów tego ustroju, a sam Autor też nie bagatelizuje zidentyfikowanych zagrożeń. W ostatecznym rozrachunku artykuł przedstawia szereg argumentów za, jak również przeciw całkowitemu uwolnieniu rynku usług ochrony i egzekwowania prawa.

Wierząc, że żadne poglądy – nawet swoje własne – nie powinny być wolne od merytorycznej krytyki, zachęcamy do lektury artykułu oraz dyskusji na temat postawionych w nim tez. Bez wątpienia skłonią one do refleksji zarówno anarchokapitalistów, jak i zwolenników utrzymania państwowych służb policyjnych. Osobom niezdecydowanym pomogą zaś wyrobić sobie zdanie na ten temat

Link do tekstu znajdziecie w tym miejscu.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*