Komentarze są wyłączone dla tego posta

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Speaking of Liberty”

Siedem grzechów głównych państwa

Prawie nikt nie pamięta już o tabeli cnót i przywar ― zawierającej siedem grzechów głównych ― jednak po ich przeglądnięciu można dojść do wniosku, że całkiem dobrze podsumowują podstawy etyki burżuazyjnej oraz stanowią solidną krytykę współczesnego państwa. Więcej…

 


Llewellyn H. Rockwell Jr., Speaking of Liberty, Auburn 2003.

Komentarze są wyłączone.