Brak komentarzy

„Socjalizm państwowy a anarchizm” – BEZPŁATNY EBOOK!

Benjamin R. Tucker to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli myśli anarchistycznej w historii. Jego prace w sposób szczególny osadzały myśl antypaństwową w kontekście jednostki i jej roli w relacji z państwem. Bezpośrednio wpłynęły też na współczesną myśl libertariańską.

Dzięki znajomości języków obcych Tucker stał się jednym z pierwszych angielskich tłumaczy rosyjskojęzycznych filozofów, pisarzy i anarchistów, w tym Pierre’a-Josepha Proudhona, Lwa Tołstoja i Michaiła Bakunina. Tłumaczył też Victora Hugo.

Murray Rothbard wprost odnosił się do Tuckera identyfikując go jako jedno ze źródeł swoich teorii, ale wśród innych osób, na których wpływ miał ten amerykański filozof, są też i inni znakomici przedstawiciele współczesnej myśli wolnościowej tacy jak Kevin Carson – współpracownik Center for a Stateless Society (C4SS) i jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli anarchizmu bezprzymiotnikowego czy Lester Neil Smith – pisarz libertariańskiego SF i wielokrotny zdobywca libertariańskiego Prometheus Award.

Tucker anarchizm określał jako myśl, w której człowiek-jednostka powinien mieć pełną autonomię i decyzyjność. To decyzje jednostki – bądź też decyzje podejmowane w ramach dobrowolnie powołanych stowarzyszeń – miały mieć siłę sprawczą w ramach bezpaństwowej organizacji społecznej. Państwo w wizji Tuckera – jako twór niepotrzebny, a wręcz szkodliwy – powinno zostać zlikwidowane, ponieważ przejmuje te funkcję z rąk decyzyjnych jednostek – dlatego też „jeśli człowiek ma prawo rządzić samym sobą, każdy zewnętrzny rząd to tyrania”.

Stowarzyszenie Libertariańskie kontynuuje swoją misję promocji kluczowych dla myśli wolnościowej tekstów. Socjalizm państwowy a anarchizm Benjamina Tuckera stanowi kolejną pozycję, z którą zapoznać powinni się wszyscy zwolennicy wolnego rynku, mniejszej ingerencji państwa w życie ludzkie czy wręcz bezpaństwowej organizacji społecznej. Bo Tucker to przede wszystkim fenomenalny krytyk państwowości centralnej. Tym mocniej jego argumenty mogą dotrzeć do grup, które teoretycznie nie opowiadają się za libertarianizmem.

 

Zachęcamy więc Was żebyście nie tylko ściągali i czytali tego bezpłatnego ebooka, ale i promowali go wśród Waszych znajomych, którzy uważają, że rolą państwa jest kontrolować jednostki.

Socjalizm państwowy a anarchizm w formatach PDF, EPUB oraz MOBI znajdziecie W TYM MIEJSCU.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*