Brak komentarzy

Rynkowa odpowiedź na marnotrawstwo żywności

Z początkiem marca zaostrzeniu uległy wprowadzone w zeszłym roku przepisy przeciwdziałające marnotrawieniu żywności. Właściciele sklepów o powierzchni powyżej 400 m² (a granica ta ma być stopniowo obniżana) oprócz obowiązku zawarcia z lokalną organizacją charytatywną umowy o przekazywanie niesprzedanych artykułów spożywczych będą zmuszeni płacić 10 groszy za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia. Za uchylanie się od tego obowiązku wymierzane będą kary pieniężne opiewające nawet na 10 tysięcy złotych. Nasuwa się w związku z tym pytanie – czy państwowy przymus poparty groźbą wysokich kar jest jedynym sposobem, w jaki można zwalczać problem marnowania żywności?

Otóż nie.

Dobrym przykładem rozwiązania oddolnego i dobrowolnego jest aplikacja Too Good To Go. Stworzona w 2016 roku i pierwotnie działająca w Kopenhadze, od ubiegłego lata dostępna jest również w naszym kraju. Pośredniczy ona między klientami a lokalami gastronomicznymi, umożliwiając zakup – po znacznie obniżonej cenie – paczek zawierających żywność, która danego dnia nie została sprzedana i w przeciwnym razie wylądowałaby w koszu. Dzięki wykorzystaniu modułu GPS w smartfonie użytkownik może na bieżąco przeglądać listę znajdujących się w pobliżu jadłodajni biorących udział w inicjatywie i zamawiać oferowane przez nie zestawy. Aplikacja działa oficjalnie zrzeszając duże grupy placówek gastronomicznych w Warszawie, Krakowie i od dwóch tygodni w Trójmieście, a w najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie sieci partnerów również o Szczecin. W wielu innych miastach można jednakże znaleźć pojedyncze bary, restauracje, czy piekarnie, które także korzystają z systemu.

Zdecydowanie popieramy wszelkie sposoby ochrony środowiska oparte na dobrowolnej współpracy i poszanowaniu ludzkich praw. Wierzymy, że są one nie tylko bardziej etyczne, ale nierzadko również skuteczniejsze niż odgórne nakazy i kary.

Zachęcamy więc do bliższego zapoznania się z omawianym projektem, do dzielenia się własnymi przykładami tego rodzaju pożytecznych rozwiązań i do budowania pokojowej, wolnościowej alternatywy dla przymusowych działań państwa wymierzonych w problemy współczesnego świata.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*