Brak komentarzy

Raport „Młodzi 2018” z naszym udziałem

W Stowarzyszeniu Libertariańskim stawiamy na otwartość: na różne poglądy, na odmienne środowiska i na nowe idee. Dzięki temu dążąc do poszerzania swobód światopoglądowych i ekonomicznych w Polsce i na świecie jesteśmy w stanie wyjść poza wąski krąg naszego środowiska i trafić z naszym przekazem i z naszymi ideami „na zewnątrz”. Dlatego też z chęcią przyjęliśmy zaproszenie do współtworzenia przygotowanego przez Grupę EPL w Parlamencie Europejskim raportu Młodzi 2018.

Raport Młodzi 2018 to efekt wielomiesięcznych prac kilkunastu ekspertów, podejmujących próbę scharakteryzowania sytuacji współczesnej młodej generacji a także określenia możliwości i wyzwań, jakie czekają na ludzi wchodzących w dorosłe życie. „Młodych 2018” cechuje różnorodność – każdy tekst to indywidualne, autorskie podejście do tematu zarówno pod względem struktury, warsztatu, wykorzystywanych źródeł czy stosowanego języka.

Całość składa się z 15 rozdziałów, lecz dla nas szczególnie istotny jest Rozdział 10 zatytułowany „Młodzi zaangażowani o sobie”, który zredagowała Katarzyna Mortoń. Składa się on z 11 wywiadów z osobami w przedziale wiekowym 19–32 lata. Ich zaangażowanie jest różnorodne: od operacyjnego (udział w inicjatywach obywatelskich na poziomie organizacji) przez reakcyjne (wyrażające się przez protest) po polityczne. Kolejne wektory to aktywność organizacyjna formalna i nieformalna, online i w realu, w Polsce i za granicą. Reprezentowane jest tu dość szerokie spektrum poglądów politycznych.

Zaangażowanie obywatelskie młodych stanowi ważny temat debaty publicznej. Kim oni są? Dokąd zmierzają politycznie czy tożsamościowo? Na te i inne pytania odpowiedział między innymi jeden z naszych działaczy, Marcin Grupiński. Pełne wywiady są znacznie obszerniejsze niż prezentowane w raporcie fragmenty. Całość wydana zostanie w osobnej publikacji pt. Oczami młodych: ja i sfera publiczna. Niemniej zachęcamy już teraz do przeczytania zamieszczonej w omawianym raporcie wypowiedzi Marcina dostępnej pod tym linkiem.

Pełną treść raportu Młodzi 2018 można znaleźć w tym miejscu.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*