Brak komentarzy

Przemysław Hankus – Szacunek zadekretowany

W ramach przyświecającej nam otwartości na nowe idee nie boimy się podejmować kwestii podważających status quo. Jedną z nich jest krytyka ograniczających naszą wolność przepisów.

19 grudnia na zaproszenie Bydgoskiego Forum Wolnościowców i Libertarianie Bydgoszcz nasz Prezes, dr Przemysław Hankus, wygłosił w Bydgoszczy prelekcję dotyczącą państwowych symboli i ich sankcjonowanego przepisami prawa statusu (jej zapis dostępny jest w tym miejscu). Swego rodzaju „owocem” tej prezentacji jest opublikowany na łamach „Liberté!” artykuł pt. Szacunek zadekretowany, w którym dr Hankus przekonuje, że:

„Sankcjonowany przepisami prawa, odgórnie wymuszony szacunek dla państwowych symboli, nie jest najlepszym sposobem na zapewnienie należnej im rewerencji. Warto rozważyć usunięcie z kodeksu karnego przepisów nakazujących pod groźbą kary poszanowanie dla państwowych godła czy flagi, by szacunek ten miał charakter oddolny, a nie odgórny”.

Zapraszamy do lektury całości tekstu, dostępnego pod tym adresem.

Skomentuj

*