Brak komentarzy

Przemysław Hankus – Opodatkowanie jako forma interwencji binarnej. Perspektywa austriackiej szkoły ekonomii

Na stronie Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa opublikowano referat Przemysława Hankusa pt. Opodatkowanie jako forma interwencji binarnej. Perspektywa austriackiej szkoły ekonomii, przygotowany na konferencję naukową  Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne, która odbyła się w na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Łodzi w dniu 21 listopada 2014 r.

Celem artykułu jest zaprezentowanie w świetle ustaleń austriackiej szkoły ekonomii mechanizmu opodatkowania jako formy interwencji binarnej, agresji czy też „legalnej grabieży”, w wyniku której dana grupa jednostek zostaje podzielona na grono płatników i grono biorców, konsumentów podatków.

Przeczytaj całość artykułu

Skomentuj

*