1

Przemysław Hankus – Libertarianizm nie jest utopizmem. Dlaczego twierdzenia o utopijności libertarianizmu są fałszywe?

najnowszym numerze czasopisma naukowego „Dialogi Polityczne” ukazał się artykuł Przemysława Hankusa Libertarianizm nie jest utopizmem. Dlaczego twierdzenia o utopijności libertarianizmu są fałszywe?, w którym zmierzył się on z jednym z częstszych zarzutów, padających pod adresem libertarianizmu, jakoby była to idea „odrealniona” i „oderwana od rzeczywistości”, i w związku z tym utopijna.  Podczas dyskusji prowadzonych w środowisku naukowym można bowiem zauważyć, że idee libertariańskie są albo kompletnie nieznane, albo kojarzone jedynie na bardzo powierzchownym poziomie, co prowadzi do formułowania wielu nieuzasadnionych argumentów en contra.

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń i zasad, na których opiera się libertariańska wizja funkcjonowania społeczeństwa bezpaństwowego (ładu naturalnego), w którym wszelkie dobra i usługi dostarczane byłyby przez podmioty prywatne, prezentowana przez takich teoretyków, jak: Murray N. Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Linda i Morris Tannehill, Walter E. Block, Thomas E. Woods, Robert Higgs, Robert P. Murphy, Jeffrey A. Tucker, David Gordon, Gerard Casey, David D. Friedman i inni. Sygnalizuję w nim, w jaki sposób można odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się wątpliwości zgłaszane wobec libertariańskiego ładu anarchicznego vel anarchokapitalizmu.

Cały artykuł dostępny jest do pobrania w pliku PDF na stronie czasopisma, klikając w ten link.

Komentarz

  1. Reply
    PI Grembowicz says

    Parlamentaryzm, demosracja, socjalizm zniszczyły wszystko.

Skomentuj

*