Brak komentarzy

Projekt ustawy o zgromadzeniach

Przedstawiamy Państwu projekt  ustawy o zgromadzeniach autorstwa Jacka Sierpińskiego.

Niniejszy projekt uniemożliwia ingerencję urzędników w wolność zgromadzeń. Pod pewnymi względami idzie jeszcze dalej w stronę swobody zgromadzeń niż ustawa z 1990 r., na której jest oparty.

Opiera się na sześciu założeniach:

  • Zniesienie możliwości rozwiązywania zgromadzeń przez organ gminy,
  • Zniesienie możliwości pociągania przewodniczącego zgromadzenia do odpowiedzialności za czyny dokonywane bez jego zgody przez uczestników zgromadzenia,
  • Zniesienie obowiązku zawiadamiania o zgromadzeniach oraz związanego z tym obowiązku noszenia przez przewodniczącego zgromadzenia zaaprobowanych przez urzędników identyfikatorów,
  • Zniesienie możliwości zakazania zgromadzenia przez organ gminy,
  • Wprowadzenie w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie zapisu uniemożliwiającego organom administracji państwowej faktyczne uniemożliwienie odbycia zaplanowanego zgromadzenia poprzez rozporządzenie porządkowe wydane przez wojewodę, na przykład zamykające miejsce zgromadzenia dla ruchu,
  • Wolność organizowania zgromadzeń powinien mieć (zgodnie z literalnym zapisem art. 57 Konstytucji RP) każdy, w tym również osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pobierz pełną treść projektu

 

Źródło obrazu: Wikimedia Commons

Skomentuj

*