Brak komentarzy

Projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

Przedstawiamy Państwu projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw autorstwa Jacka Sierpińskiego.

Niniejszy projekt znosi nałożony na przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne obowiązek retencji danych telekomunikacyjnych oraz dostosowuje w tym zakresie przepisy ustaw: o Policji; o Straży Granicznej; o Krajowej Administracji Skarbowej; o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego; o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; Kodeks postępowania karnego.

Projekt wprowadza również w wymienionych wyżej ustawach wymóg uzyskania zgody sądu na każdorazowe uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, internetowych, a także pocztowych oraz obowiązek informowania osoby, której te dane dotyczą o ich przetwarzaniu, gdy tylko nie będzie to dłużej groziło szkodą dla prowadzonych postępowań.


Pobierz pełną treść projektu

Skomentuj

*