Brak komentarzy

Projekt nowelizacji Kodeksu Karnego

Przedstawiamy Państwu projekt nowelizacji ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami) autorstwa Jacka Sierpińskiego.

W projekcie skreśla się przepisy przewidujące karalność znieważania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 135 § 2), głowy obcego państwa, akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa i personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa (art. 136 § 3 i 4), oraz konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226 § 3), a także skreśla się lub modyfikuje przepisy dotyczące naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariuszy publicznych (art. 217a, 222 i 231a).

Ustawa ma na celu realizację konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą wszyscy obywatele są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), jak również ograniczenie możliwości nadużywania prawa w interesie osób sprawujących władzę przeciwko ludziom te osoby krytykującym lub wyrażającym niezadowolenie z ich działań.

Pobierz pełną treść projektu

Skomentuj

*