Brak komentarzy

Projekt Kokosza

Przeprowadzone w styczniu bieżącego roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) badanie wykazało, że blisko ¼ Polaków nie posiada żadnych oszczędności, zaś u ponad połowy odłożona kwota nie przekracza pięciu tysięcy złotych. Jednocześnie w ostatnich latach w polskiej gospodarce zaobserwować można jeden z najniższych w Europie udziałów inwestycji w Produkcie Krajowym Brutto (PKB). Płynące z tego wnioski są wysoce niepokojące – większość dochodów przeznaczamy na konsumpcję, nie zabezpieczając się finansowo na przyszłość, ani nie inwestując.

Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niewątpliwie polityka gospodarcza rządu i Narodowego Banku Polskiego (NBP), oparta na sztucznie niskich stopach procentowych i opodatkowaniu podmiotów bardziej skłonnych do oszczędzania i inwestycji przy jednoczesnym subsydiowaniu grup o wyższej skłonności do konsumpcji. Drugą z przyczyn może być jednak niski poziom świadomości finansowej w społeczeństwie i brak kultury oszczędzania. Na zwalczaniu drugiej z tych przyczyn koncentruje się organizacja, której poświęcony jest nasz dzisiejszy wpis.

Projekt Kokosza jest obywatelskim przedsięwzięciem, którego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy finansowej i umiejętności oszczędzania. Cel ten realizowany jest poprzez przygotowywanie materiałów dydaktycznych, organizację konkursów i – przede wszystkim – prowadzenie przez współpracujących z projektem nauczycieli zajęć w szkołach i przedszkolach poświęconych oszczędzaniu. Udział w zajęciach jest dobrowolny zarówno dla uczniów, jak i prowadzących.

Jako libertarianie jesteśmy zdania, że wysoki poziom oszczędności obywateli nie tylko czyni ich mniej zależnymi finansowo od państwa, ale również stanowi fundament wszelkiego rodzaju inwestycji przekładających się na materialny dobrobyt społeczeństwa. Dlatego też gorąco zachęcamy Was do zapoznania się z przedsięwzięciem, jak również do wspierania go finansowo i – w przypadku naszych sympatyków będących nauczycielami – zgłaszania swoich szkół do udziału w projekcie.

Link do strony internetowej projektu znajduje się W TYM MIEJSCU.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*