Brak komentarzy

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego 2019

Zgodnie z cenną dla nas wartością, jaką jest profesjonalizm, działamy w oparciu o wytworzone wewnętrznie standardy i procedury. Na podstawie przepisów naszego Statutu przynajmniej raz na 2 lata organizujemy Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego, gdzie poza obligatoryjnymi kwestiami formalnymi omawiamy i planujemy nasze działania, projekty oraz szlifujemy naszą strategię.

Przemysław Hankus podczas prowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Libertariańskiego 6 kwietnia 2019 r.

W sobotę 6 kwietnia w warszawskiej Świetlicy Wolności odbyło się ostatnie ze wspomnianych wyżej Zgromadzeń Członków SL. Zgodnie z decyzjami podjętymi przez działaczy biorących w nim udział, na kolejną, 2-letnią kadencję w Zarządzie Stowarzyszenia zostali powołani dotychczasowy Prezes Przemysław Hankus, a także dotychczasowy Wiceprezes Wojciech Walczak. Również dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Radosław Maziarka i Bartosz Dziewa, będą sprawowali swoje funkcje przez kolejne 2 lata. Z kolei Maciej Musiał został zastąpiony w Komisji Rewizyjnej przez Dominika Oskara Adasiewicza. Wyznaczyliśmy również osoby odpowiedzialne za kierowanie poszczególnymi działami w ramach naszej wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Co więcej, przyjęliśmy do naszego grona kolejnych Członków Honorowych. Do dr. Marcina Chmielowskiego dołączyli doktorzy: Witold Sokała, Jakub Bożydar Wiśniewski, Stanisław Wójtowicz i Włodzimierz Gogłoza, a także Tomasz Kołodziejczuk, Kamil Grzebyta i Tomasz Agencki.

Od lewej: Przemysław Hankus, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, oraz Wojciech Walczak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Od jutra zabieramy się do pracy, by dzięki zwiększaniu zakresu wolności powiększać zakres możliwości. Mamy nadzieję, że tak jak dotychczas będziecie nas w tym wspierać!

Zarząd Stowarzyszenia Libertariańskiego

Skomentuj

*