Roderick T. Long „Robert Nozick – filozof wolności”

W 1974 roku profesor filozofii, Robert Nozick, dokonał czegoś nie do pomyślenia w ustatkowanym towarzystwie intelektualistów — opublikował książkę broniącą libertarianizmu. W tym czasie libertarianizm nie posiadał żadnej reprezentacji w środowiskach akademickich. Wolnorynkowi ekonomiści F. A. Hayek i Milton Friedman nie otrzymali jeszcze nagrody Nobla (Hayek dostał ją później w...

Dalej

Jeff Riggenbach „Anarchia, państwo i Robert Nozick”

We wczesnych latach 70., mając dwadzieścia trzy lata zrobiłem coś po raz pierwszy w życiu. Tak, wiem, że ludzie w tym wieku często narażają się na niebezpieczeństwo. Jednak w moim przypadku nie było to szczególnie odważne czy niebezpieczne; było po prostu nietypowe i być może odrobinę ekscentryczne. Otóż, zaprenumerowałem  czasopismo...

Dalej

Radosław Wojtyszyn „Państwo w koncepcjach Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda”

W pracy niniejszej postawiłem sobie za zadanie syntetyczną i kompleksową zarazem prezentację wolnościowych poglądów na państwo. Jednymi z najbardziej znamienitych przedstawicieli szeroko pojętej myśli liberalnej są niewątpliwie Ayn Rand, Robert Nozick i Murray Newton Rothbard. To właśnie ich koncepcje uczyniłem przedmiotem swych rozważań. Stało się tak dlatego, iż osobistości te swoimi...

Dalej

Bożena Kalicka-Diakon „Robert Nozick: zasada samoposiadania i państwo”

Prezentowany artykuł ilustruje relację między Nozickowską ideą samoposiadania (self-ownership) i proponowanym przez filozofa modelem państwa minimalnego. Robert Nozick jest wybitnym amerykańskim teoretykiem libertarianizmu, nurtu uznawanego za nowoczesną wersję klasycznego liberalizmu. Kluczowym elementem libertarianizmu jest postulat nienaruszalności własności prywatnej. U Nozicka znajduje on odzwierciedlenie w sformułowanej w Anarchii, państwie i utopii[2]...

Dalej

Robert Nozick „Anarchia, państwo, utopia”

Robert Nozick (1938–2002) należał do najbardziej znanych amerykańskich filozofów polityki, choć „Anarchia, państwo, utopia” (1974) była praktycznie jego jedyną publikacją w tej dziedzinie. Z pozycji liberalizmu zarysował tam swoje rozumienie i uzasadnienie państwa. Locke, Kant i Rawls to główne postaci z dziejów filozofii politycznej, do których nawiązywał. Słynna stała się...

Dalej