Brak komentarzy

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego w sprawie sytuacji w Hongkongu

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób, które uznają wolność i własność za kluczowe wartości, stanowiące oś myśli społeczno-politycznej. Od kilku lat nasze działania ukierunkowane są na promocję myśli wolnościowej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia i opisywania fenomenów politycznych z perspektywy tejże myśli. Dlatego z uwagą przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom geopolitycznym na świecie, jednocześnie informując naszych członków i sympatyków o światowych wydarzeniach kluczowych dla idei wolności i własności. Z przykrością obserwowaliśmy wydarzenia w Rosji czy w Wenezueli, starając się jednocześnie o jak najbardziej rzetelne przedstawienie sprawy w kontekście polskich mediów. W obliczu tragicznych wydarzeń w Hongkongu czujemy się zobowiązani reprezentować zarówno nasze ideały jak i – nierozerwalnie z nimi związaną – polską myśl wolnościową.

Przypomnijmy, że Hongkong to była kolonia brytyjska, która przez lata wykształciła swój własny, doskonale funkcjonujący rynek wewnętrzny – realnie częściowo niezależny zarówno od brytyjskiej metropolii, jak i od chińskiego mocarstwa. Na mocy porozumienia między rządem brytyjskim i chińskim, po zakończeniu okresu 99-letniego „najmu” tego terytorium, w 1997 roku Hongkong został przekazany z powrotem Chińskiej Republice Ludowej i pozostaje częścią tego państwa. Zgodnie ze wspomnianymi porozumieniami teren ten funkcjonuje jako autonomiczna jednostka administracyjna z odrębnym systemem rządów lokalnych i częściowo wolnym systemem ekonomicznym. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że władze chińskie zdecydowały się złamać porozumienie z mieszkańcami tego dystryktu i zmusić go do przyjęcia narzuconych przez Pekin rozwiązań polityczno-ekonomicznych.

Jako Stowarzyszenie doszliśmy do wniosku, że należy podjąć kroki mające na celu przygotowanie i przegłosowanie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wydarzeń w Hongkongu. Uważamy, że naszą powinnością jest wsparcie dla ruchu wolnościowego w tym regionie.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie zwracamy się do Szanownych Posłanek i Posłów z apelem o wsparcie dla wyżej wymienionej uchwały. Uważamy, że w kontekście polskiej historii byłaby to uchwała niezmiernie ważna, a tym ważniejsza dla polskiego handlu. Wolny Hongkong jest bowiem chłonnym eksporterem i importerem dóbr, a jego gospodarcza niezależność od Chin gwarantuje stabilną wymianę gospodarczą.

Apelujemy o głos wspierający przyjęcie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji w Hongkongu.

dr Przemysław Hankus, Prezes Zarządu

Wojciech Walczak, Wiceprezes Zarządu

 

Pobierz pełną treść Oświadczenia Zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego w sprawie sytuacji w Hongkongu

Skomentuj

*