1

Oświadczenie w sprawie ustawy ograniczającej handel w niedzielę

Stowarzyszenie Libertariańskie to organizacja stojącą na stanowisku, że wolność tworzy możliwości. Kluczowymi dla nas wartościami są: wolność, możliwość, otwartość ideologiczna i realistyczna oraz profesjonalizm. Dążymy do tego, by Polska była wolnym, dobrze rozwijającym się krajem, poprzez takie działania, jak: networking projektowy, lobbing, wydawanie książek i publikacji czy organizowanie debat, szkoleń, wykładów i warsztatów. Jesteśmy otwarci na różne poglądy, odmienne środowiska i nowe idee. Niemniej jednak obowiązująca od 1 marca br. ustawa ograniczająca niedzielny handel stoi w sprzeczności zarówno z naszymi celami, jak i z naszymi wartościami.

Sprzeciwiamy się odgórnym, sztywnym rozwiązaniom, które nie szanują odmiennych preferencji pokojowo działających jednostek. Uważamy, że każdy powinien kształtować swoją rzeczywistość swoimi dobrowolnymi i pokojowymi działaniami oraz rynkowymi wyborami. W związku z tym naszym zdaniem przeciwnicy niedzielnego handlu mogą powstrzymać się od robienia w tym dniu zakupów i w ten sposób wpływać na to, że otwieranie sklepów w niedziele stanie się mniej opłacalne. Jeśli zgodnie z argumentami zwolenników tego ograniczenia jest ono rzeczywiście popierane przez większość społeczeństwa, to przedsiębiorcy z własnej woli zamykający swoje sklepy w niedziele mogliby budować swój pozytywny wizerunek, dopasowując się do społecznych oczekiwań. Wolni ludzie, korzystający ze swoich możliwości, mogliby w ten sposób wpływać na swoje otoczenie, nie naruszając przy tym swobody umów oraz praw tych sprzedawców i konsumentów, którzy nie widzą niczego złego w niedzielnym handlu. Wiele wskazuje jednak na to, że sprzeciw wobec handlu w niedzielę nie jest wcale popularny, a ustawa będzie chronić wyłącznie dość wąskie grupy interesu.

Proponujemy zatem, aby ustawa ograniczająca handel została zniesiona w całości. Preferujemy oddolne, dobrowolne umowy i kontakty, w których zatrudniany i zatrudniający określają swoje prawa i obowiązki, dzięki którym każdy może korzystać z możliwości, jakie oferuje mu rynek. Ograniczenia możliwości pracy nie są dobrą drogą do gospodarczego rozwoju i budowania dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Ceniąc jednak odmienne od naszych poglądy i idee jesteśmy w stanie rozważyć przyjęcie ustawy, która decyzje o ewentualnym ograniczeniu niedzielnego handlu pozostawiłaby gminom. W ramach tych nowych uprawnień poszczególne samorządy mogłyby w oparciu
o preferencje mieszkańców zadecydować, czy handel w niedzielę powinien być ograniczony, czy też nie. Zamiast jednego, centralnego i odgórnego rozwiązania, lepszym rozwiązaniem jest naszym zdaniem krok w stronę większej decentralizacji.

Pamiętajmy, że to nie państwowe regulacje, a wolność tworzy możliwości dla dalszego, szybkiego rozwoju naszego kraju!

Zarząd Stowarzyszenia Libertariańskiego

Pobierz oświadczenie ws. ustawy ograniczającej handel w niedzielę w formie pliku PDF

Komenrtarz

  1. Reply
    Michał says

    Pomieszanie z poplątaniem, jak to u lewaków. Jednym tchem o zakazie, ograniczeniach, „poluzowaniach” – tania manipulacja. Piszecie o Polsce jako całości, o kraju, o społeczeństwie, ba! o jego dobrobycie, a przecież jesteście za niszczeniem spoiw tworzących wspólnotę. A tak niedowodliwe zwroty jak ten są po prostu śmieszne do bólu: „Wiele wskazuje jednak na to, że sprzeciw wobec handlu w niedzielę nie jest wcale popularny”. Nauczylibyście się przynajmniej sprawniej kłamać. Dlaczego nie chwalicie się jak wasze myślenie o gospodarce przekłada się na wasze gospodarcze działalności? Dlaczego nie widzę spisu przedsiębiorstw, które założyliście? Ano dlatego bo ich nie ma. Ano dlatego bo przyjęte myślenie jest tylko lewacką krytyką społeczeństwa. Nie macie żadnej wiedzy czy umiejętności, które mogą przydać się w stworzeniu czegokolwiek pożytecznego. Możecie się zająć co najwyżej spekulacją, obrotem nadwyżkami już przez kogoś wypracowanymi lub namnożonymi przez banki.

Skomentuj

*