1

O niemożliwości własności intelektualnej

W libertariańskiej krytyce praw autorskich czy patentów najczęściej podnoszone są kwestie sprzeczności koncepcji własności intelektualnej z klasycznie rozumianym prawem własności poprzez ograniczanie swobody dysponowania przez właściciela jego zasobami, jak również gospodarczej szkodliwości tego typu rozwiązań, będących de facto przykładem przyznawanego przez państwo monopolu na wytwarzanie jakiegoś dobra.

W swoim artykule opublikowanym przez amerykański Mises Institute dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia, przedstawia jednakowoż jeszcze jeden – prakseologiczny – argument za niemożliwością uznania informacji za przedmiot własności bez popadania w sprzeczność.

Autor zwraca przede wszystkim uwagę na unikatowy i twórczy charakter każdego przypadku wykorzystania informacji do rzeczywistego działania, który to charakter uniemożliwia uznanie owocu tego działania za tożsamy z owocem pracy autora oryginalnej informacji. Dwa identyczne produkty, stworzone na podstawie tej samej informacji nie muszą przedstawiać tej samej wartości, gdyż tę warunkuje nie tylko fizyczna budowa danego dobra, ale również jego pochodzenie. Inną wartość przedstawiać bowiem będzie produkt prestiżowej marki, a inną jego podróbka – choćby była w stu procentach wierna oryginałowi. O tym, że produkcja duplikatu jakiegoś dobra sama w sobie stanowi twórczą adaptację informacji o oryginale świadczy fakt, że realia ekonomiczne w jakich ów duplikat jest wytwarzany nigdy nie będą takie same – tu doktor Wiśniewski przytacza przykład naśladowania produktów obecnych na rynkach nasyconych przez sprzedawców działających w warunkach rynków nienasyconych, co wymaga podejmowania zupełnie innego rodzaju działań przedsiębiorczych, będących kreatywnym tworem sprzedawcy.

Omawiany artykuł stanowi świeże i nowatorskie spojrzenie na obecny już od dawna w wolnościowych rozważaniach temat. Zachęcamy do przeczytania go w całości – tekst dostępny jest (w języku angielskim) w tym miejscu.

Komentarz

  1. Reply
    JustAskin says

    Zaciekawił mnie fragment:

    “the originator of a certain idea may regard himself as a partial owner of all the scarce resources that in some degree embody its distinctive conceptual features. “.

    Czy w pracach infozawłaszczaczy jest gdzieś literalnie sformułowana taka argumentacja zakładająca współposiadanie materializacji idei ?

Skomentuj

*