Brak komentarzy

Marcin Grupiński – Raport o wykluczeniu transportowym

Coraz głośniej podnoszonym w debacie publicznej tematem jest problem tak zwanego wykluczenia transportowego. Najczęściej odnoszą się do niego środowiska lewicowe, choć i partia rządząca wskazywała na tę kwestię w swoich ostatnich kampaniach. W przeważającej większości przypadków jako przyczynę niedostatecznej częstotliwości i zasięgu przewozów publicznych wskazuje się mechanizmy rynkowe, rzekomo czyniące świadczenie usług transportowych w odległych i nisko zaludnionych obszarach nieopłacalnym. Za jedyne remedium na ten stan rzeczy uznawane jest z kolei zwiększenie rządowych nakładów na transport publiczny.

Czy jest to trafna diagnoza?

Na to pytanie odpowiada w swoim raporcie Marcin Grupiński – działacz naszego Stowarzyszenia i Ekspert do spraw transportu w naszym Centrum Analiz. Autor prezentuje szczegółowy przekrój sytuacji panującej na rynku przewozów, wyliczając cały katalog przeszkód prawnych i finansowych, które z jednej strony uniemożliwiają prywatnym przewoźnikom oferowanie usług na poziomie zaspokajającym popyt, z drugiej zaś – zniechęcają samych pasażerów do korzystania z transportu publicznego i „wpychają” ich do prywatnych samochodów.

Przytoczone w raporcie fakty zadają kłam powszechnemu przekonaniu, jakoby winę za wykluczenie komunikacyjne ponosili prywatni przewoźnicy, a rozwiązaniem było więcej państwowej ingerencji.

Zachęcamy każdego, komu bliski jest temat szeroko pojętego transportu i wykluczenia komunikacyjnego, do zapoznania się z raportem i pozostawienia swojej opinii na ten temat w sekcji komentarzy.

Pobierz pełną treść Raportu o wykluczeniu transportowym.

Skomentuj

*