Brak komentarzy

Mapa wydatków Wrocławia 2016 – Podsumowanie

27 czerwca w kawiarni Literatka na wrocławskim Rynku została zaprezentowana mapa wydatków Wrocławia 2016 przygotowana przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego. Już trzecią prezentację mapy wydatków Wrocławia przygotowanej przez Stowarzyszenie Libertariańskie, poprowadził Marek Granowicz.

Mapa została opracowana na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok. Mapy takie jak ta pozwalają pokazywać mieszkańcom na co dokładnie idą ich pieniądze, bez konieczności przeglądania ponad 200 stron sprawozdań finansowych. Patrzmy, na co władza wydaje (nieswoje przecież) pieniądze. Mapa została przygotowana przez zespół w składzie: Marek Granowicz i Tomasz Szumski. Grafikę wykonali Iwona Kulczyńska oraz Tomasz Gregorczyk.

Mapa wydatków Wrocławia 2016

 

Łączna kwota wydatków w 2016 roku wyniosła 3,95 mld zł, co stanowiło wzrost wydatków o 65 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy wzrost wydatków w stosunku do 2015 roku pod względem kwotowym nastąpił w obszarze pomocy społecznej, wzrost ten wyniósł ponad 200 mln zł, było to spowodowane głównie uruchomieniem programu 500+, którego koszty we Wrocławiu przekroczyły 180 mln zł. Należy zaznaczyć, że pieniądze na ten cel trafiły z dotacji celowej budżetu państwa. Innym działem, w którym znacząco wzrosły wydatki był sport, w związku z przygotowaniami do The World Games 2017. Wydatki wzrosły o połowę i wyniosły przeszło 100 mln złotych.

Największym działem na mapie pozostaje edukacja i nauka, na którą wydatki wyniosły blisko 1,15 mld zł co stanowi ponad 28% wydatków ogółem i były wyższe od zeszłorocznych o 2%.

Największy spadek wydatków w stosunku do 2015, 40%, 130 mln złotych, odnotowano w dziale kultura. Wynika on z wysokich nakładów na infrastrukturę kulturalną we wcześniejszych latach obejmującą m.in. budowę teatru Capitol oraz Narodowego Forum Muzyki.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką wynoszącą ponad 85 milionów złotych co oznacza lepszy o blisko 360 mln zł wynik finansowy niż w roku 2015. Należy jednak pamiętać, że suma zadłużenia miasta oraz jego spółek sięga 4,5 mld złotych.

Po zaprezentowaniu mapy odbyła się dyskusja, w ciągu której podjęto próbę odpowiedzi na pytania które fragmenty mapy, a tym samym rozdziału budżetu, reprezentują wydatki niepotrzebne.

Na drugiej prezentacji z rzędu dyskusję wywołała kwestia Wrocławskiej Straży Miejskiej, na którą w 2016 roku zostało przekazane blisko 20 mln zł. Według części uczestników, usługi pełnione przez tą instytucje wraz z częścią środków finansowych powinny zostać przekazane Policji, która mogłaby i w większości spełnia już obecnie podobne funkcję, zaś przekazane środki poprawiłyby, jakość usług oraz pomogły zmniejszyć wydatki miasta.

Zapis wideo z prezentacji na portalu facebook: Libertarianie Wrocław.

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie, oraz mamy nadzieję, iż grafika ukazująca Mapę Wydatków pomoże zwiększyć świadomość mieszkańców w związku z polityką społeczno-gospodarczą Miasta poprzez przybliżenie skali oraz struktury wydatków Wrocławia.

Poprzednie edycje mapy wydatków Wrocławia:

Mapa wydatków Wrocławia 2015

Mapa wydatków Wrocławia 2014

Skomentuj

*