2

Mapa wydatków Wrocławia 2015

2 grudnia na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego została zaprezentowana mapa wydatków Wrocławia 2015 przygotowana przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego. Na prezentacji prowadzonej przez Marka Granowicza obecni byli przedstawiciele lokalnych środowisk obywatelskich m.in. Waldemar Bednarz, Patryk Hałaczkiewicz (KWW Bezpartyjni Samorządowcy), członkowie Partii Wolność oraz Kongresu Nowej Prawicy.

Mapa została opracowana na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok. Mapy takie jak ta pozwalają pokazywać mieszkańcom na co dokładnie idą ich pieniądze, bez konieczności przeglądania ponad 200 stron sprawozdań finansowych. Patrzmy, na co władza wydaje (nieswoje przecież) pieniądze. Mapa została przygotowana przez zespół pod kierownictwem Marka Granowicza w składzie: Tomasz Szumski i Piotr Marecki. Grafikę wykonali Iwona Kulczyńska oraz Tomasz Gregorczyk.

Łączna kwota wydatków w roku 2015 wyniosła 3,89 mld zł, co stanowi wzrost wydatków o 350 milionów, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy wzrost wydatków wystąpił w obszarze edukacji, pomocy społecznej oraz kultury (tu głównie w związku z organizacją projektu Europejskiej Stolicy Kultury oraz budową Narodowego Forum Muzyki).

Rok 2015 zamknął się deficytem 274 mln zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o 80 mln (2014 – 194 mln zł) zł i potwierdza obecny od kilku lat wysoki trend zadłużania miasta.

Obecni na prezentacji Mapy przedstawiciele lokalnych środowisk podkreślali rolę niewłaściwych inwestycji Magistratu w coraz to większych wydatkach, takich jak m.in. budowa Narodowego Forum Muzyki, którego koszty wzrosły do 510 mln, oraz mogą jeszcze wzrosnąć o 138 mln, z powodu przegranego procesu arbitrażowego. Zwracano uwagę również na niepokojącą kwestię długu, który na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta, co przekłada się na zwiększanie kosztów obsługi długu.

Dyskusję wywołała również kwestia Wrocławskiej Straży Miejskiej, na którą w 2015 roku zostało przekazane ponad 18 mln zł. Według części uczestników, usługi pełnione przez tą instytucje wraz ze środkami finansowymi powinny zostać przekazane Policji, która mogłaby i w większości spełnia już obecnie podobne funkcję, zaś przekazane środki poprawiłyby, jakość usług oraz pomogły zmniejszyć wydatki miasta. Inni, argumentowali, że istnienie Straży Miejskiej jest kluczowe dla właściwej ochrony Miasta i Policja nie byłaby w stanie przejąć jej kompetencji, oraz wskazywali na negatywne skutki centralizacji usług ochrony miasta.

Zapis wideo z prezentacji portalu legitymizm.orgYouTube

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie, oraz mamy nadzieję, iż grafika ukazująca Mapę Wydatków pomoże zwiększyć świadomość mieszkańców w związku z polityką społeczno-gospodarczą Miasta poprzez przybliżenie skali oraz struktury wydatków Wrocławia.

mapa-wydatkow-wro-2015

Skomentuj

*