Brak komentarzy

Maciej Ziółkowski – Od 1 stycznia 2017 r. transakcje gotówkowe w Polsce tylko do 15 tys. zł

Jednorazowa kwota transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami nie będzie mogła przekraczać 15 tys. zł. Dotychczas było to 15 tys. euro. Nowelizację ustawy obniżającą ten limit podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji płatności, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez NBP.

W tej decyzji widać pewną niekonsekwencję, gdyż od lutego 2017 r. w obiegu dostępny będzie nowy banknot o nominale 500 zł. Z jednej strony obniżany jest zatem limit transakcji gotówkowych a z drugiej na rynku pojawia się wyższy nominał banknotów. Należy jednak pamiętać, że wartość każdego pieniądza papierowego w czasie dąży do zera. Przykładów jest aż nadto. W tym już dwukrotnie w Polsce – https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperinflacja

500

Co ważne – w ustawach o PIT i CIT wprowadzona zostanie zasada mówiąca o tym, że podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność została dokonana poza rachunkiem bankowym.

Wcześniej podobne ograniczenia, choć jeszcze bardziej rygorystyczne wprowadziła Francja – do 1000 euro:
http://slomski.us/2015/03/20/francja-2/

Pełna treść nowelizacji:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/322_u/$file/322_u.pdf

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2016/500-zl.html

Maciej Ziółkowski, satoshi.pl

Skomentuj

*