Brak komentarzy

List ws. europejskiej płacy minimalnej

Od ubiegłego roku coraz częściej podejmowanym na szczeblu europejskim tematem jest projekt ujednoliconej płacy minimalnej, która miałaby obowiązywać w całej Unii Europejskiej – najprawdopodobniej w postaci określonego procenta krajowej średniej lub mediany wynagrodzeń. Proces legislacyjny w ostatnim czasie nabrał tempa i spodziewane jest, że po okresie zgłaszania poprawek Parlament Europejski przystąpi do głosowania nad dyrektywą regulującą wysokość najniższej dopuszczalnej pensji jeszcze przed wakacjami.

W odpowiedzi na te plany Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z SME Connect i European Enterprise Alliance zorganizowały w ubiegłym tygodniu konferencję, której owocem było podpisanie przez ponad dwadzieścia stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych listu otwartego do przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej, sprzeciwiającego się wprowadzeniu planowanej dyrektywy.

Sygnatariusze zwracają uwagę między innymi na zagrożenie, jakie płaca minimalna stwarza dla najsłabszych uczestników rynku pracy (szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią i lockdownem), znaczne różnice między poszczególnymi europejskimi rynkami wymagające indywidualnego podejścia, a nie zunifikowanego rozwiązania, wątpliwości w zakresie uprawnień Unii Europejskiej do tak głębokiej ingerencji w politykę gospodarczą państw członkowskich, czy wreszcie przykłady krajów, w których pomimo braku urzędowej płacy minimalnej funkcjonują sprawne systemy zapewniających ją układów zbiorowych.

Jako libertarianie oprócz wyżej wymienionych argumentów ekonomicznych i prawnych przytoczyć możemy również argumenty etyczne – płaca minimalna jest jawnym pogwałceniem prawa do swobody umów, zaś penalizacja jednej lub obu stron dobrowolnej transakcji tylko dlatego, że kwota na którą ona opiewa jest niższa od pewnego arbitralnie ustalonego poziomu, to przykład par excellence karania za przestępstwo bez ofiary. Z tego też względu Stowarzyszenie Libertariańskie również podpisało się pod wyżej wymienionym listem.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną jego treścią w tym miejscu, jak również do rozpowszechniania informacji o nim w mediach społecznościowych. Z uwagi na wpływ, jaki postulowane zmiany mogą mieć na europejskie gospodarki i pracowników, są one naszym zdaniem zdecydowanie zbyt rzadko poruszane w krajowej debacie publicznej.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*