Brak komentarzy

Licznik strat lockdownowych

Już mniej niż miesiąc dzieli nas od pierwszej rocznicy wprowadzenia w Polsce obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. Naprzemienne zamykanie i otwieranie poszczególnych gałęzi gospodarki – wbrew wygłaszanym latem buńczucznym deklaracjom przedstawicieli władzy – jak dotąd nie pozwoliło ostatecznie pokonać grasującego w populacji koronawirusa. Spowodowało natomiast ogromne straty gospodarcze, masowe bankructwa przedsiębiorców, zwolnienia rzesz pracowników. Raptownie też wzrosła liczba samobójstw wśród młodzieży, przymusowo izolowanej w domach.

Aby uzmysłowić obywatelom rzeczywiste koszty lockdownów – które politycy lekką ręką i wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uczynili głównym sposobem walki z pandemią – Warsaw Enterprise Institute we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował licznik strat lockdownowych. Autorzy, opisując przy tym dokładnie wykorzystaną metodologię, oszacowali wysokość dotychczasowych kosztów, jakie poniosła polska gospodarka w związku z jej zamrożeniem – zarówno sumarycznie, jak i z podziałem na określone branże – oraz dokonali ekstrapolacji tego trendu w postaci działającego w czasie rzeczywistym licznika.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu oraz do rozpowszechniania omawianych wyliczeń w Internecie. Jeśli bowiem tragiczna w skutkach polityka rządu ma w najbliższym czasie ulec zmianie, to społeczna świadomość kosztów zamknięcia gospodarki musi być na tyle szeroka, by przekładać się na realny spadek poparcia dla ugrupowań popierających utrzymanie lockdownu.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*