Brak komentarzy

Libertarianie podzieleni: kto odpowiada za wojnę na Ukrainie?

Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę kilkukrotnie informowaliśmy o pojawiających się w międzynarodowej społeczności libertariańskiej różnicach w moralnej ocenie stron konfliktu oraz ich odpowiedzialności za jego wybuch. Część przedstawicieli środowiska wolnościowego nie ma wątpliwości, że wyłącznym winnym agresji jest Federacja Rosyjska. Część jednak uważa, że odpowiedzialny, lub przynajmniej współodpowiedzialny za to, jest inny podmiot – czy to w postaci Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, czy też NATO.

Dotychczas publikowaliśmy artykuły stanowiące głos w tej dyskusji, dziś jednak polecamy Wam bezpośrednią konfrontację przedstawicieli obu punktów widzenia.

Taka konfrontacja miała miejsce w poniedziałek i w formie debaty zorganizowanej przez Liberty International, której moderatorem był Jacek Spendel, prezes tej organizacji. Pod jego pieczą debatowali ze sobą Ted Galen Carpenter, ekspert ds. obronności i polityki zagranicznej amerykańskiego Cato Institute, oraz Agnieszka Płonka – publicystka, badaczka totalitaryzmów i członkini naszego Stowarzyszenia.

Dyskutanci poruszali tematy historycznych pretensji Rosji względem Ukrainy, zapewnień o nierozszerzaniu NATO na wschód udzielanych przez Stany Zjednoczone, jak również moralnej oceny zaangażowania zachodu w obalenie reżimu Wiktora Janukowycza. Przedmiotem szczególnie intensywnej wymiany poglądów okazały się zagadnienia dopuszczalnych sposobów wywierania na siebie nacisku przez poszczególne państwa oraz działań podejmowanych przez rząd Ukrainy względem dysydentów. Debatę zwieńczył obszerny blok pytań od publiczności do obojga uczestników.

Zachęcamy Was do zapoznania się z nagraniem całości debaty, jak również do wyrażania Waszych opinii na poruszone w niej tematy. Które z przedstawionych w dyskusji stanowisk jest Wam bliższe? Czy udzielilibyście innej niż uczestnicy odpowiedzi na zadane w trakcie debaty pytania?

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*