Brak komentarzy

Libertarianizm w Afryce – Africa Liberty Forum 2017

W zeszłym miesiącu w Johanensburgu (23-25 maja) odbyło się Afrykańskie Forum Wolnościowe (Africa Liberty Forum 2017), organizowane wspólnie przez jedną z największych organizacji wolnościowych na kontynencie afrykańskim – The Free Market Foundation – oraz światowego lidera wolnościowych think tanków Atlas Network*, przy finansowym wsparciu The John Templeton Foundation.

Zaproszeni prelegenci skupili się przede wszystkim na analizie wpływu przedsiębiorczości i edukacji na rozwój Afryki.Poruszono także temat think-tanków i ich wpływu na transformację ekonomiczną i – w konsekwencji – na rozwój wolności ekonomicznej państw afrykańskich, oraz tematy specyficzne dla RPA – apartheid, postać Nelsona Mandeli i ekspansję socjalizmu na kontynencie. Wśród prelegentów wymienić można m.in. Brighta Simmonsa (twórcę mPedigree i jednego z najbardziej znanych afrykańskich przedsiębiorców), Ann Bernstein (Centre for Development and Enterprise), Tima Modise (wpływowy dziennikarz z RPA), Toma Palmera (VP w Atlas Network), Johna Kane-Bermana (Institute of Race Relations), Franklina Cudjoe (CEO w afrykańskim think-tanku IMANI Centre for Policy and Education), Temba Nolutshungu (Free Market Foundation) oraz JJ. Omojuwę (AfricanLiberty.org).

Sytuację afrykańskiego ruchu wolnościowego znakomicie podsumował Martin van Staden z BeingLibertarian.org, który stwierdził, że:

„O ile amerykańscy libertarianie zajmują się kwestią obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, o tyle ich afrykańscy koledzy muszą często zastanawiać się czy pijany policjant z AK-46 nie wystrzela magazynku w ich rodzinę, albo czy rząd nie zaanektuje ich majątku w ciągu jednej nocy, bez uprzedniego nakazu”.

Dlatego też często podczas spotkań libertariańskich w Afryce poruszane są kwestie bezpieczeństwa i transformacji, które dla wielu libertarian w Europie i USA mogą wydawać się pro-państwowe. Należy jednak pamiętać, że Afryka nie posiadała wielkich myślicieli klasycznego liberalizmu czy libertarianizmu i dopiero od pewnego czasu stara się wykształcić swoje struktury. Ich sytuacja przypomina scenę wolnościową w Polsce na początku lat 90. Najwybitniejsi przedstawiciele ruchu wolnościowego na kontynencie afrykańskim, tacy jak Temba Nolutshungu, zdają sobie sprawę z wyzwań:

Stąd jednym z najważniejszych elementów konferencji było wręczenie dwóch nagród dla najlepszego Think Tanku Afryki: Think Tank Shark Tank Africa Competition (otrzymał ją Peter Bismark Kojo z Institute for Liberty & Policy Innovation (ILAPI Ghana), oraz nagrodę wolnościową Afryki (Africa Liberty Award) dla Free Market Foundation za Khaya Lam Land Reform Project – projektu prywatyzacji ziemi w RPA.

Bismark-Kojo powiedział:

„Studenci w Ghanie mają błędną wizję tego czym jest rząd. Jej rolą miałoby być tworzenie miejsc pracy, co jest oczywiście błędem. Ta konferencja (…) pomoże (studentom – przyp. tłum.) zrozumieć – większości po raz pierwszy – podstawowe pryncypia wolności i klasycznego liberalizmu, jako budulca tworzącego dobrobyt w wolnym społeczeństwie”.

Liberty Forum już po raz kolejny było wielkim sukcesem afrykańskich ruchów wolnościowych. Z zainteresowaniem śledzić będziemy inne tego typu wydarzenia na kontynencie afrykańskim.

Stowarzyszenie Libertariańskie

* Atlas Network jest jedną z najważniejszych wolnościowych organizacji non-profit, której celem jest promocja międzynarodowego środowiska wolnościowego. Celem działalności Atlas Network jest promocja wolnego, produktywnego i pokojowego świata, w którym ograniczone rządy skupią się na obronie zasad prawa, prywatnej własności i wolnego rynku. Misją Atlasu jest wzmocnienie światowego ruchu wolnościowego poprzez identyfikację, trening i wsparcie jednostek z potencjałem do tworzenia i rozwijania efektywnych, niezależnych organizacji. W ten sposób Atlas Network wsparł organizacje na całym świecie na kwotę ponad 20 milionów dolarów. Obecnie sieć Atlas Network zrzesza ponad 450 ośrodków w 97 państwach świata.

Skomentuj

*