Brak komentarzy

Konferencja naukowa “Libertarianizm a myśl polityczna lewicy”

Zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w kolejnej edycji spotkań wokół tematyki libertariańskiej, które odbywają się od kilku lat w Toruniu. Tym razem, w dniach 5 – 6 października, swoją badawczą uwagę skierujemy ku konfrontacji libertarianizmu z myślą polityczną lewicy. Tak sformułowany temat konferencji pozwoli jej uczestnikom na podjęcie szerokiego wachlarza zagadnień. Wymieńmy najistotniejsze spośród nich:


– libertariańska krytyka marksizmu;
– libertarianizm wobec lewicowego liberalizmu;
– marksistowskie i liberalne krytyki libertarianizmu;
– libertarianizm a lewicowe warianty komunitaryzmu;
– lewicowe nurty libertarianizmu;
– libertarianizm na osi prawica-lewica
– związki libertarianizmu z anarchoindywidualizmem.


Powyższe zagadnienia należą do kluczowych obszarów libertariańskiej refleksji. Z jednej strony konfrontacja ze stanowiskami lewicowymi od początku zajmowała istotne miejsce w myśli czołowych przedstawicieli nurtu takich jak Robert Nozick czy Murray Rothbard, z drugiej zaś – libertarianie o orientacji lewicowej (np. Samuel Konkin, Kevin Carson, Peter Vallentyne) odgrywają istotną rolę w sporach dotyczących tożsamości nurtu. Tematyka konferencji pozwoli zatem badaczom libertarianizmu i – szerzej – współczesnej myśli politycznej na uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat tego wciąż niedostatecznie zbadanego kierunku.

Opłata konferencyjna: 120 zł (obejmuje materiały konferencyjne oraz publikację pokonferencyjną)
Organizatorzy: Fundacja Societas et Ius, Katedra Hermeneutyki Polityki WPiSM UMK, Dialogi Polityczne/Political Diologues. Journal of Political Theory, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 września 2017 r.

Komitet organizacyjny:

Kierownik naukowy: dr Łukasz Dominiak (UMK w Toruniu)
Organizator: dr Łukasz Perlikowski (UMK w Toruniu)
Sekretarze naukowi: mgr Przemysław Hankus (Uniwersytet Wrocławski), mgr Norbert Slenzok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Propozycje referatów wraz z informacją o afiliacji oraz krótkim streszczeniem prosimy wysłać na adres: [email protected]l.com

Wydarzenie na Facebooku

Skomentuj

*