Brak komentarzy

Komentarz do projektu Konstytucji RP ZPP/WEI

W ramach debaty nad nowelizacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającej się w związku z 100. rocznicą odzyskania przez państwo polskie niepodległości, swoje projekty ustawy zasadniczej zgłaszają m.in. środowiska wolnościowe. Jakiś czas temu Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w ramach Agenda Polska, zaprezentowały projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany pod kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego.

Poniżej prezentujemy krytyczne i szczegółowe omówienie poszczególnych zapisów projektu, sugerując wymagane naszym zdaniem zmiany zmierzające do lepszego zagwarantowania i przestrzegania praw, własności i wolności obywateli. Autorami są zespół prawny Stowarzyszenia Libertariańskiego pod kierownictwem Przemysława Hankusa, przy współpracy Kacpra Zająca, autora projektu Konstytucji Wolnej Republiki Liberlandu.

Przedstawiony przez środowisko ZPP/WEI projekt Konstytucji RP wydaje się być w naszej opinii projektem bardzo nierównym. Z jednej strony odnajdujemy w nim solidne elementy, takie jak: system prezydencki, ciekawy pomysł na kształt Senatu (izby wyższej parlamentu) oraz pozycję i kształt sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony, projekt ten cechuje wiele braków: przede wszystkim nie zawiera on żadnej ochrony praw jednostek, co powinno być główną funkcją każdej ustawy zasadniczej, jako dokumentu ograniczającego zakres działania państwa. Drugim wyraźnym mankamentem przedstawionego projektu jest kilka przepisów, które w sposób bezpośredni (i bez ograniczeń) wprowadzają rozwiązania charakterystyczne dla państwa socjalnego resp. państwa dobrobytu. Ponadto, przedstawiony projekt zawiera szereg zbyt ogólnych przepisów, które nie mogłyby zostać wyegzekwowane przed sądem, w razie potrzeby, oraz wiele przepisów nie wymagających rangi konstytucyjnej, ponieważ z powodzeniem mogłyby być zawarte w zwyczajnym prawodawstwie. Ponadto wydaje się, iż w omawianym projekcie brakuje dobrego pomysłu na kształt samorządu terytorialnego. Niestety, projekt środowiska ZPP/WEI nie daje pierwszeństwa wolności jednostki, zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze ekonomicznej, nie chroniąc w wymagany sposób obywateli przed nadużyciami władzy.

Pobierz pełną treść analizy

 

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons

Skomentuj

*