Komentarze są wyłączone dla tego posta

Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii

Projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii funkcjonuje pod patronatem Instytutu Ludwiga von Misesa. Jego celem jest utworzenie w całej Polsce sieci kół samokształceniowych, które dzięki regularnych spotkaniom, wykładom a także dyskusjom, poszerzać mają wiedzę z zakresu austriackiej szkoły ekonomii, teorii ekonomii, polityki oraz filozofii.

Austriacka teoria ekonomii cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczne komentarze i pytania, które otrzymujemy pocztą elektroniczną. Po polsku można przeczytać ważne książki takich autorów jak Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray N. Rothbard, Henry Hazlitt, Hans Hermann Hoppe czy Jesús Huerta De Soto. Rośnie ilość źródeł, dzięki którym można pogłębiać swoją wiedzę o ekonomii austriackiej. Brakuje jednak fachowych wykładowców, którzy zechcieliby prowadzić zajęcia na ten temat. Proponujemy rozwiązać ten problem budując sieć klubów samokształceniowych, które poprzez swoją działalność nie tylko przyczynią się do poszerzenia wiedzy ich członków, ale także spopularyzują nurt austriacki w ekonomii.

Komentarze są wyłączone.