Brak komentarzy

Karol Sobiecki – Edukacja państwowa: kształcenie czy programowanie?

Dziś obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany również Dniem Nauczyciela, mający w założeniach podkreślać wagę i odpowiedzialność zawodu kształtującego kolejne pokolenia.

Większość ludzi nie ma wątpliwości, że właściwa edukacja jest jednym z głównych czynników warunkujących nie tylko późniejszy sukces zawodowy, ale również umiejętność krytycznego myślenia, współżycia w społeczeństwie czy etycznego postępowania. Czy jednak państwo, będące dominującym dostawcą usług edukacyjnych w Polsce (a przy tym kontrolujące program nauczania w szkołach niepublicznych), skutecznie zaspokaja oczekiwania rodziców oddających dzieci pod jego opiekę, licząc, że otrzymają one wartościowe wykształcenie?

Na to pytanie przecząco odpowiada w swojej najnowszej książce zatytułowanej Edukacja państwowa: kształcenie czy programowanie? Karol Sobiecki, koordynator Centrum Analiz naszego Stowarzyszenia.

W pierwszej części Karol, powołując się na szereg badań, przedstawia aktualny stan polskiego systemu edukacji i trapiące go problemy – zarówno w zakresie przekazywanej uczniom wiedzy, jak i kształtowanych przez szkołę umiejętności miękkich. Następnie charakteryzuje on przyczyny wymienionych bolączek, od kwestii czysto organizacyjnych i ekonomicznych, po treść samych programów nauczania. Ostatni, zamykający publikację Rozdział poświęcony jest natomiast propozycjom zmian legislacyjnych mogących rozwiązać opisane wcześniej problemy, jak również przykładom funkcjonujących obecnie rozwiązań alternatywnych dla państwowego szkolnictwa w jego bieżącym kształcie.

Całość książki możecie pobrać ze strony internetowej jej wydawcy, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE), w postaci bezpłatnego ebooka w formacie PDF.

Gorąco zachęcamy Was do lektury omawianego tytułu.

Przypominamy również o trwającej zbiórce na realizację projektu Wolność pod lupą, w ramach którego chcemy przeprowadzić profesjonalne badanie opinii publicznej w przedmiocie postulatów liberalnych i libertariańskich.

Stowarzyszenie Libertariańskie 

Skomentuj

*