1

Jakub Bożydar Wiśniewski – O zaletach ideowej bezkompromisowości

Racjonalnie uzasadniona bezkompromisowość moralna jest takim samym atutem w świecie idei, jakim jest konsekwentna uczciwość w świecie biznesu. Uczciwy z głębokiego przekonania nie może tak naprawdę ponieść w świecie biznesu klęski: jeśli środowisko biznesowe, w którym działa, jest tak moralnie niedojrzałe lub zatrute wpływami politycznymi, że stwarza przed jego sumieniem mur nie do przebicia, wówczas moralna satysfakcja związana z jego opuszczeniem będzie dla niego znaczyła więcej, niż kompromisowe znalezienie w nim sobie komfortowej niszy. Jeśli natomiast jego postawa zdoła jednak ów mur przebić, a tym samym przyczynić się do wywołania w rzeczonym środowisku moralnego zwrotu w dobrym kierunku, wówczas osiągnie on zarówno sukces moralny, jak i bardziej konwencjonalnie rozumiany sukces biznesowy, zbudowany na reputacyjnej przewadze konkurencyjnej.

Analogicznie, jeśli ktoś odnosi wrażenie, że, mimo swojej racjonalności, logicznej spójności i potencjału rozwojowego, pewne idee pozostają względnie niepopularne z uwagi na swoją moralną bezkompromisowość, a tym samym swoją niezgodność z pewnymi głęboko zakorzenionymi psychologicznymi nawykami znacznych grup społecznych i wpływowych grup interesu, wówczas ich rozwadnianie i „pragmatyzowanie” jest bezcelowe, bo doprowadzi ono jedynie do zniszczenia ich unikatowej intelektualnej tożsamości, a tym samym do zniszczenia ich intelektualnej przewagi konkurencyjnej. Nawet najbardziej niepopularna idea, która ma w sobie jednak autentyczną racjonalność, logiczną spójność i potencjał rozwojowy, ma szansę na to, że jej przemyślane, kompetentne i konsekwentne upowszechnianie doprowadzi w końcu do przekroczenia pewnego krytycznego progu, za którym znajduje się jej szeroka akceptacja.

Innymi słowy, konsekwentne trwanie przy intelektualnie i moralnie bezkompromisowej formie danej idei daje pewną, choćby i niewielką, szansę na szeroką realizację jej potencjału, podczas gdy naginanie jej do bieżących społecznych przyzwyczajeń czy „politycznych realiów” eliminuje tę szansę zupełnie.

Jakub Bożydar Wiśniewski

Komentarz

  1. Reply
    PIK says

    Przychodzi tu na myśl w tym momencie kilkadziesiąt lat uświadamiania i tłumaczenia Polakom przez JKM szkodliwości socjalizmu i demosracji. Efekty?!

Skomentuj do PIK

*