1

Jacek Sierpiński – Tak (nie) działa państwo

W ramach programu „Mieszkanie Plus” miało zostać zbudowanych 100 tysięcy mieszkań. Zbudowano kilkanaście tysięcy i rząd właśnie ogłosił zakończenie tego programu.

Do 2025 roku po polskich drogach miało jeździć, dzięki Planowi Rozwoju Elektromobilności i państwowym funduszom, milion samochodów elektrycznych. Do dziś nie rozpoczęto nawet budowy fabryki tych samochodów (trwają dopiero prace przygotowawcze polegające między innymi na wycięciu lasu) i obecnie szacuje się, że w 2025 roku zostaną wyprodukowane dopiero pierwsze z nich. Zresztą w oparciu o platformę dostarczoną przez chiński prywatny koncern Geely.

Wprowadzony od 2016 roku i rozszerzony w roku 2019 na każde dziecko program „Rodzina 500+”, na który wydano dotąd ponad 220 miliardów złotych, miał w ciągu 10 lat przyczynić się do sumarycznego wzrostu liczby urodzeń o 278 tysięcy. Po początkowym wzroście urodzeń, od początku 2018 roku rodzi się coraz mniej dzieci i pod koniec 2022 roku było to rocznie już o kilkadziesiąt tysięcy mniej niż w momencie wprowadzenia tego programu. A współczynnik dzietności w 2021 roku (za rok 2022 nie ma jeszcze danych) był ledwo o 0,02 wyższy niż w roku 2015.

Przyjęta w 2017 roku ustawa ustanawiająca „sieć szpitali” miała zmniejszyć kolejki do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. W momencie jej uchwalenia czas oczekiwania na takie świadczenie wynosił średnio 3,1 miesiąca – pod koniec 2022 roku było to już 3,6 miesiąca (w latach 2018–2019 czas ten był jeszcze dłuższy). Szczególnie wydłużył się on w takich dziedzinach jak neurochirurgia (o 4,9 miesiąca), otolaryngologia (o 4,1 miesiąca), chirurgia naczyniowa (o 3,3 miesiąca) czy chirurgia szczękowo-twarzowa (o 2,1 miesiąc). Czas oczekiwania na dostęp do lekarzy specjalistów wydłużył się z 2,9 do 4,1 miesiąca.

Tak (nie) działa państwo.

Jacek Sierpiński

Komentarz

  1. Reply
    grr says

    Dzięki, przyda się.

Skomentuj

*