Brak komentarzy

Hans-Hermann Hoppe o lockdownach

W dobie z jednej strony coraz powszechniejszego buntu przeciwko rządowym lockdownom powodującym ekonomiczną ruinę tysięcy przedsiębiorstw, z drugiej zaś – wciąż wysokiej dziennej liczby zakażeń i zgonów wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, na nowo rozgorzała debata na temat dopuszczalnych granic w poświęcaniu przez rząd majątków i wolności obywateli w imię walki z pandemią. Niewątpliwie ciekawym głosem w tej dyskusji jest wywiad, jakiego udzielił na początku stycznia filozof i ekonomista Hans-Hermann Hoppe.

Profesor Hoppe odnosi się w nim do podnoszonego często twierdzenia, jakoby epidemia COVID-19 była koronnym dowodem na niezbędność aparatu państwowego w sytuacjach kryzysowych. Wskazuje on, dlaczego jego zdaniem jest to twierdzenie błędne i do jakich negatywnych skutków prowadzi próba zwalczania pandemii w wielu różnych środowiskach i obszarach za pomocą zuniformizowanych rozwiązań wprowadzanych przez osoby, które nie ponoszą ich bezpośrednich kosztów.

Przedstawia przy tym alternatywę w postaci społeczeństwa wolnościowego, w którym decyzje o przedsięwziętych w obliczu pandemii środkach podejmowane byłyby przez prywatnych właścicieli lub ich stowarzyszenia, co wymuszałoby nie tylko realistyczną ocenę ryzyka, ale przede wszystkim – zrównoważenie go z kosztami poszczególnych działań prewencyjnych.

Choć społeczność libertariańska jest podzielona w kwestii oceny wielu poglądów Hansa-Hermanna Hoppego, z pewnością warto jest zapoznać się z jego argumentami w tym temacie i poddać je pod rzeczową dyskusję.

Link do tekstu (w języku angielskim) znajduje się W TYM MIEJSCU.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*