Komentarze są wyłączone dla tego posta

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Kim jesteśmy ?

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości powstała w 2012 w Katowicach. Jest niezależnym i nienastawionym na zysk projektem edukacyjnym i popularyzatorskim, odwołującym do filozofii wolności.

Kto jest założycielem ?

Do założycieli fundacji należą: Jacek Spendel i Marcin Chmielowski, wieloletni działacze społeczni, współpracownicy innych organizacji o zbliżonym profilu ideowym.

Co ma osiągnąć Fundacja?

Jak sama nazwa wskazuje, organizacja została powołana w celu promowania wartości wolnościowych i wolnorynkowych. Do naszych głównych zadań należą:

  • Promowanie wolnościowych rozwiązań wśród polskiego społeczeństwa
  • Edukacja oparta na wartościach filozofii wolności.
  • Aktywne działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, i zachowań przedsiębiorczych.
  • Działalność edukacyjno-dydaktyczna wśród uczniów, studentów i młodych przedsiębiorców
  • Działanie na rzecz pożytku publicznego.

www.fundacjawip.org

Komentarze są wyłączone.