Komentarze są wyłączone dla tego posta

Jakub Wozinski “Etyka jako kodeks prawa własności w ujęciu Hansa-Hermanna Hoppego”

Kształt współczesnych teorii etycznych wyznaczony jest przez spór rozmaitych kierunków, takich jak: eudajmonizm, deontologizm czy też personalizm. Bardzo często można też spotkać się z postulatem braku jakichkolwiek norm, który ma być rezultatem niewspółmierności ludzkich siatek pojęć oraz mnogości narracji. Jednym słowem, współczesna etyka naznaczona jest chaosem i jawnymi sprzecznościami. Jak dowodzi Hans-Hermann Hoppe, dzieje się tak w wyniku oderwania dyskusji etycznych od prawa własności. Wiecej…

Komentarze są wyłączone.